Dini Bilgiler

Hz. Muhammed (S.a.v.)

Daima düşünceliydi.
Susması konuşmasından uzun sürerdi.
Lüzumsuz yere konuşmaz; konuştuğunda ne fazla, ne eksik söz
kullanırdı. Dünya işleri için kızmazdı. Kendi şahsı için asla
öfkelenmez ve öç almazdı. Kötü söz söylemezdi. Affediciliği tabii idi.
İntikam almazdı. Düşmanlarını sadece affetmekle kalmaz, onlara şeref
ve değer de verirdi. Kendisini üç şeyden alıkoymuştu; Kimseyle
çekişmezdi. Çok konuşmazdı. Boş şeylerle uğraşmazdı. Umanı,
umutsuzluğa düşürmezdi. Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı. Hiç
kimseyi ne yüzüne karşı, ne de arkasından kınar ve ayıplardı. Kimsenin

Kategoriler: 

Resulullahın Güzel Ahlakı

Güzel huyların hepsi Resulullahda sallallahü aleyhi ve sellem toplanmıştı. Allahü teala, Sevgili Peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak, "Sen güzel huylu olarak yaratıldın." mealindeki ayet-i kerime ile kendisine güzel huylar verdiğini bildirmektedir. Çok kimselerin İslam dinine girmesine, Resulullahın güzel ahlakı sebep olmuştur.

Bin mucizesi görüldü, dost düşman herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi, edepli olması ve güzel huyları idi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selam verirdi. Bunlarla müsafeha etmek için, mübarek elini önce uzatırdı. Her kim olursa olsun, çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi, az olsa da, hafif, aşağı görmezdi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek, hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla kimseyi dövmemiştir. Kendi için, hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Akrabasına, eshabına ve hizmetçilerine tevazu gösterir, iyi muamele ederdi. Herkesle iyi geçinirdi. Tatlı sözlü, yumuşak ve güler yüzlü idi.

Kategoriler: 

Örtü ve Özgürlük

Bismillahirrahmanirrahim

Uzun beyaz elbisemle ve iki-üç santim uzunluğundaki siyah saçlarımla bir öğle sonrası sokakta yürüyordum ve kamyon şoforleri ıslık ve bağırmalarıyla beni rahatsız etmişlerdi. Kendimi yenilmiş hissettim. Kuaför salonundan daha şimdi çıkmıştım. Saçlarımı bir erkek gibi kestirmiştim. Kuaför kestiği her tutamdan sonra kendimi nasıl hissettiğimi soruyordu. Korkmamıştım, ama bir organımın kesiliyor olduğu hissine kapılmıştım.

Hayır; bu, herhangi bir saç kesimi değildi. Saç kestirmekten çok daha fazla şey ifade ediyordu. Saçımı kestirerek, erkeksi bir şekilde görülmeye çalışmıştım. Dişiliğimi imha etmek istemiştim. Yine de, bu, bazı erkeklerin bana bir cinsel meta olarak davranmasını engellememişti. Yanılmıştım. Problem, benim dişiliğim değildi. Problem, cinselliğim, daha doğrusu, bazı erkeklerin genetiğimden yola çıkarak bana yakıştırdıkları bir cinsellikti. Bana karşı, benim gerçekten kim olduğuma göre davranmıyor; kendilerinin beni gördükleri üzere davranıyorlardı.

Kategoriler: 

Allah'ın sıfatları nelerdir?

Allah'ın sıfatları nelerdir?

Allah'ın sıfatları iki gruba ayrılır.1) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir.

Allah'ın zati sıfatları nelerdir?
Vücüd : Var olmak,
Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
Beka : Varlığının sonu olmamak,
Vahdaniyet : Bir olmak,
Muhalefetun-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.

Vücud
Bu sıfat, Allah Teala'nın var olduğunu ifade eder. Allah Teala'nın varlığı başka bir varlığa bağlı olmayıp, zatının icabıdır. Yani vücudu, zatıyla kaimdir ve zatının vacib bir sıfatıdır. Bu sebeble Hak Teala'ya Vacibü'l-Vücud denilmiştir. Bazı Kelam alimleri, Vücud sıfatına, sıfat-ı nefsiyye adını vermişlerdir. Vücud'un zıddı olan adem (yok olma) Allah Teala hakkında muhaldir. Allah'ın yok olduğunu iddia etmek, kainatı ve içindeki varlıkları inkar etmeyi gerektirir. Çünkü her şey'i yaratan ve var eden O'dur.

Kategoriler: 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (s.a.v) Mübarek İsimleri ve Manaları

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (s.a.v)
Mübarek İsimleri ve Manaları
-----------------------------------------------
Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
Abid: Kulluk eden, ibadet eden
Adil: Adaletli
Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Ali: Çok yüce
Alim: Bilgin, bilen
Allame: Çok bilen
Amil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşir: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbar: Kahredici, galip
Cevad: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allah-ü Tealanın ihsanı, fazlına ulaşan

Kategoriler: 

VE O

Bismillahirrahmanirrahim
İnsanı çamurlu bir balçıktan yaratan ve sonra ona şekillerin engüzelini veren, onu bir damla sudan yaratan, onu engüzel yerde besleyip büyüten, içiçe sarıp onu öldürmeyen ve orada yaşatan, dünyada ve ahirette lazım olan bütün cihazatlarını kusursuz bir şekilde ona yerleştiren ve Dünyada yaşayabilmesi için hayatı ona teskineden o zattır. Ona hayatı veren ve konuşmasını öğreten yine o zattır. Hayatı verdiği gibi tekrar geri alacak olanda yine o zattır. Tekrar diriltecek ve hesaba çekecek olan yine O'dur. Ahireti yaratıp Cennet ve Cehennemi inşa edecek olan "muhahkak ki" yine O zat olacaktır.

"Selam ve dua ile"

Kategoriler: 

EVLERIMIZ

Her ev daru'l-Kur'an, daru'l-Erkam, daru'l-İslam olmak zorundadir

Kur'an mesajı insanlığın değişmez değerlerini bünyesinde taşır. Bu mesajdan korkanlar insanlığın değişmez değerlerine karşı savaş açmış olurlar.
Kur'an mesajı insanı, kendisiyle, Rabbiyle, doğal çevresiyle tanışık ve barışık yaşamaya çağrır. Kur'an mesajını boğmak isteyenler, insanın kendisiyle, Rabbiyle, doğal çevresiyle kavgalı ve sorunlu kalmasını isteyen, çıkar ve iktidarlarını ancak bu kavganın devamında sürdüreceklerine inananlardır.
Kur'an mesajından tedirgin olanlar, mazlumu ve mağduru değil suçu ve suçluyu savunanlardır. Çünkü İlahi Kelam, mazlumu savunur zalimi mahkum eder, mağduru savunur suçu mahkum eder, sorumluluğu savunur, sorumsuzluğu mahkum eder.

Kategoriler: 

Ölüm Sekeratı

Ölüm Meleginin Görünüsü

Iste sen böyle gam, tasa, ölüm acisi ve sid­detli üzüntü içerisinde Rabbinden iki müjde­den birini beklerken, birden bire ölüm melegi­nin çehresiyle yüz yüze gelirsin. Bu çehre ya en güzel veya en çirkin bir manzara arzetmektedir.

Bedeninden ruhunu çekip çikarmak üzere elini agzina dogru uzatirken ona bakiyorsun. Bu hale düsmekten ve ölüm meleginin yüzünü görmekten dolayi nefsin zillete bürünmüstür. Ondan nasil bir müjdeyle ansizin karsilasaca­gini merak edip duruyorsun. Birden bire onun sesini duyu­yorsun. Sana: Allahin riza ve mükafatiyla sevin, ey Allahin dostu! veya Onun gazab ve azabiyla sevin (!) ey Allahin düsmani! haberini aliyorsun.

Kategoriler: 

Kur'anda Dua

"Ey Resul-i Ekremim! Benim kullarim "Rabbi-miz uzakta midir, yakinda midir?" diyerek sana beni sorduklari zaman sen onlara cevap ver ki: Ben onlara pek yakinimdir. Bana dua eden kulumun duasini kabul ederim. Dua ettiginde benden dualarinin kabulünü istesinler. Ve bana iman etsinler. Umulur ki onlar imanlari ve dualari sebebiyle dogru yola vasil olurlar ve irsad olunurlar. "(Bakara Suresi, 186)

Fahr-i Razi, Kazı Beyzayi ve Hazin'in beyanlarına göre ashab-i kiramdan bazi kimselerin: "Ya Re-sulallah! Rabbimiz bize yakin ise hafif sesle yahud gizlice dua edelim. Eger uzak ise yüksek sesle dua edelim" demeleri üzerine bu ayet-i celilenin nazil olduğu mervidir.

Kategoriler: 

Ana Baba Hakkı

Ana-babaya iyilik ve ihsan evlat üzerine farzdır, onlara isyan etmek haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Cennet kokusu beşyüz yıllık mesafeden duyulur Ana-babasını Üzenler ve sıla-l rahmi terk edenler.bunu duyamaz.) [Taberani]
(Ömrünün uzun, rızkının bereketli olmasını istiyen, ana-babasına iyilik etsin, sıla-ı rahmde bulunsun) [İ. Ahmed]
[Sıla-i rahm, ana-baba ve yakın akrabayı ziyaret etmek demektir.}

(Hanımını anasından Üstün tutana Allah la'net etsin) [M. Cinan]
(Allah indinde en faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır, sonra ana-babaya iyiliktir.) [Müslim]

Kategoriler: 

Sayfalar