Ezan Duası

Okunuşu: Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved - dereceter - refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-miâd.

Anlamı: Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yani mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e vesileyi ve fazileti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm'ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin.