Dini Bilgiler

Kıyamet Kopmadan Önce Neler Olacak?

Beyrutlu alim Nebhaninin, Peygamberimizin Mucizeleri adlı bir kitabı var. Baştan sona Efendimiz (sav.) Hazretlerinin mucizeleri ile, mucizeli sözlerinin yer aldığı bu Arapça eserde, kıyamet alametlerini anlatan hadisler de sıralanmıştır.

Bugün sizlere işte bu kıyamet alametlerini anlatan hadislerin meallerinden bir demet sunmak istiyorum. Sanırım hadis meallerini okuyunca siz de, ibretle düşünüp hayretle tefekkür edeceksiniz. Daha fazla araya girmeden sizi bazı meallerle baş başa bırakıyorum.

1- Kıyametten önce öyle bir devir gelecek ki, dinini koruyan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır!..

Kategoriler: 

Dua Nedir?

Dua, kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel
ifadesidir. Dua, Cennet yollarını açan, kalbe sefa, ruha gıda veren ve
ebediyyet serinliğini tattıran vecd halidir. Dua, mümin için eşi
bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve
felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır. Dua, yerde nur, gökte
nur, sağda nur, solda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur. Dua, Hak
kapısının halkasını tutmak, çırpınan gönüllere ilahi rahmeti
dilemektir. Dua, kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak
eden, bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına

Kategoriler: 

Besmeleyle Kesilen Kurbanın Farkı

Gazeteci Yazar Osman Özsoy'un köşesinde kaleme aldığı Kurban ve Besmele konusunda çarpıcı tesbitlerde bulundu.

"Besmeleli etlerde her hangi bir mikroba rastlanmıyor, Besmelesiz etlerin teşhisinde ise, sürekli çoğalan, büyük ölçüde zararlı mikrop ve bakteriler tespit ediliyor" İşte osman Özsoy'un konu ile ilgili çarpıcı yazısı:

Kurban ve Besmele

Kurban kesimi konusunda okuduğum ilginç bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak için, uzun zamandır bekliyordum. Nitekim o gün geldi çattı. 2 gün sonra bayram. İmkanı olan Müslümanlar Perşembe günü kurbanlarını kesecekler. Gelelim ilginizi çekeceğini düşündüğüm araştırmaya.

Kategoriler: 

Müslüman Abdestli Gezmelidir..

Devamli abdestli gezmek çok büyük sevaplara ve manevi faydalara vesileder. Çünkü, böyle bir kimse abdestle işlenmesi gereken salih emellerden hangisini dilerse, nerede olursa olsun, kaçırmadan işleyebilir. Cemaatle namaz kılabilir, nafile namazı kılabilir, tilavet secdesi yapabilir, istediği zaman Mushaf tutabilir. Kısacası her türlü salih emeli işlemek, bu sayede mümkün olur. Ayrıca abdestli iken vefat ederse şehitlik mertebesine nail olması da umulur.

Hadis-i Şerif'te, daima abdestli bulunan ve yatağa abdestli olarak yatanlar için meleklerin devamlı istiğfarda bulundukları zikredilmiştir.

Kategoriler: 

İslam'a Karşı Olanların Yürüttükleri Mikrop Harbi

İslam'ı yok etmeye çalışan kesimler İslam Dinini sulandırmanın adımlarını atarak inancın özüyle uğraşmaya başlamışlardır. Light İslam fikri yaygınlaştırılarak duyarsız bir nesil yetiştirmekte ve ülkelerin geleceği ipotek altına alınmaktadır. Bu çalışmalarda aşağıdaki vasıtalar kullanılmaktadır.
a-- Gayri ahlaki ve Gayri milli tiyatrolar.
b-- Medeniyet adına yutturulan zehirler.
c-- Müstehcen sinemalar.
d-- Moda ve demoda arasında koşturmalar. duyguları harekete geçirmeler.
e-- Oyun kağıtları ve kumara açılan kapılar.
f-- Maneviyatı ve dini temelinden yıkmaya yönelen dergiler, gazeteler, kitaplar ve benzeri neşriyat.

Kategoriler: 

Din Nedir? İslam Nedir?

Dinin lugat anlamı: Emir ve yasaklara itaat etmek, ceza ve karşılık, usül, adet, yol... gibi manalardır.

Dinin ıstılah, terim anlamı: Akıl sahibi insanları, kendi hür iradeleriyle iyiye doğruya ve güzele ulaştıran ilahi bir kanundur. Din, Yüce Allah'ın varlığını, emir ve yasaklarını, ibadet ve muamelatla ilgili ilkelerini kapsayan ilahi kuralların bütünü olup, insan fıtratına aykırı birşey ihtiva etmez. Allah'ın varlığını nasıl kavrayacaklarını öğretir. Bu sebeple ilahi bir nizam olan din, insanların akıl ve iradeleriyle dünya ve ahiret hayatında kurtuluşa götüren yegane yol demektir.

Kategoriler: 

Zina Toplumu Çürütür

İslam Dini, kadını erkeğin şehvet oyuncağı olmaktan kurtarır. Onu namus ve iffetin, annelik ve faziletin doruğuna yükseltir.

Zinayı ve ona vasıta olan herşeyi yasaklar ve birtakım maddi ve manevi müeyyidelerle iffet ve namusu sapasağlam ayakta tutar.

Resulüllah (s.a.v) Efendimiz bir hadiselerinde şöyle uyarıda bulunmuştur.
"Zinadan sakının, Çünkü onda dört fena tesir vardır"

1-- Yüzden (Rahmani) parıltıyı giderir.
2-- Rızkı keser (Evden ve maldan feyiz ve bereketi kaldırır).
3-- Rahman olan Allah'ı öfkelendirir.
4-- Cehennem ateşinde ebedi kalınmaya sebep olur.

"Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir." Hz. Ali (R.A.)

Kategoriler: 

Mevlid Kandili

Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Herşey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü.

Ruhlar birşey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu.

O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi.

Kategoriler: 

Sayfalar