Kur'anda Dua

"Ey Resul-i Ekremim! Benim kullarim "Rabbi-miz uzakta midir, yakinda midir?" diyerek sana beni sorduklari zaman sen onlara cevap ver ki: Ben onlara pek yakinimdir. Bana dua eden kulumun duasini kabul ederim. Dua ettiginde benden dualarinin kabulünü istesinler. Ve bana iman etsinler. Umulur ki onlar imanlari ve dualari sebebiyle dogru yola vasil olurlar ve irsad olunurlar. "(Bakara Suresi, 186)

Fahr-i Razi, Kazı Beyzayi ve Hazin'in beyanlarına göre ashab-i kiramdan bazi kimselerin: "Ya Re-sulallah! Rabbimiz bize yakin ise hafif sesle yahud gizlice dua edelim. Eger uzak ise yüksek sesle dua edelim" demeleri üzerine bu ayet-i celilenin nazil olduğu mervidir.

Baska bir rivayette ise yahudilerin: "Ya Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-! Sen yer ile gök arasini pek uzak haber veriyorsun. Rabbimiz duamizi nasil isitir?" demeleri üzerine nazil oldugu mervidir. Bu sebeb-i nuzullere göre ayetin ma'nası söyle olur:

"Ey Resulüm! Benim kullarim sana benim evsafimdan sual edip Rabbimizin lutfu bize yakin mı? Duamızı gizlice kendi içimizde mi yapalim? Yoksa uzakta mi? Duamizi yüksek sada ile yapalim? dediklerinde: "Sen onlara Benim tarafimdan cevab ver. Ben onların gizli dualarini isitirim. Zira Benim ilmim onlara pek yakindir. Binaenaleyh onlarin islerini bilip sözlerini isiterek hallerine muttali' olduğumdan dua eden kimsenin duasi ihlas üzere olursa icabet ederim. Su halde onlar benden icabet talep etsinler. Ben de onlara icabet ederim. Senin vasitan ile onlari imana davet etdiğimde derhal iman etsinler. Zira ben onlarin dualarina icabet edince onlarin da benim da'-vetime icabet ve emrime itaat etmeleri vacibdir ve onlar davetime icabetle doğru yolu muhakkak bulurlar."

Kategoriler: