Hadisler

İmam Beyheki

Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir? diye sorar. Melekler de, "Ücretini almaktır derler". Allahü Teâlâ da, "Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm" buyurur....
(İmam Beyheki)

Kategoriler: 

Muhtarü l-Ehadis, 1.100: 786

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İlim İslam ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir.
(Muhtarü l-Ehadis, 1.100: 786)

Kategoriler: 

Buhari, Rikak 13

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Hiç şüphesiz ki, dünyada malı çok olanlar, Ahirette sevabı az olanlardır. Ancak Allah ın kendisine mal verip te, o malı sağına, soluna, önüne, arkasına saçan ve onu hayır ve hasenatta sarf edenler müstesnadır.
(Buhari, Rikak 13)

Kategoriler: 

Nesai, İmame 45

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir kimsenin başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha parlak ve sevaplıdır. İki kişi ile birlikte kıldığı namaz da bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha faziletlidir. Birlikte namaz kılanlar ne kadar çok olursa, o nispette Allah ın rıza ve sevgisine yakın olurlar.
(Nesai, İmame 45)

Kategoriler: 

Ebu Davud, Salat 9

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Her kim, Allah ın farz kıldığı beş vakit namazı abdestlerine tam olarak, salavatlarına, rükularına tam tamına riayet ederek, vaktinde güzelce ve huşu içinde kılarsa; Allah ın o kimseyi bağışlayacağına dair ahdi vardır.
Eğer böyle yapmazsa, dilerse onu bağışlar, dilerse azap verir.
(Ebu Davud, Salat 9)

Kategoriler: 

Müslim, İmare 37

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Başınızda Habeşli bir köle de bulunsa Allah ın Kitabına göre idare ettiği müddetçe, onu dinleyip itaat ediniz.
(Müslim, İmare 37)

Kategoriler: 

Tirmizi, 2413

Allah ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, Allah ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların Allah a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.
(Tirmizi, 2413)

Kategoriler: 

Nesai, Zekat 72

Kim bir musibete uğrayıp ta Allah a sığınarak size iltica ederse, onu koruyun. Kim Allah aşkına sizden birşey isterse, ona verin. Kim sizi davet ederse, davetine katılın. Size bir iyilik yapana siz de karşılık verin. Eğer karşılık olarak verecek birşey bulamazsanız, karşlığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin.
(Nesai, Zekat 72)

Kategoriler: 

Fethü-r Rabbani, c.18 s.4

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Oruç ve Kur'an Kıyamet Günü kula şefaat ederler.
Oruç der: "Ya Rabbi! Ben onun yemesine ve zevklerine engel oldum, beni ona şefaatçi yap."
Kur'an der: "Ben onun gece uykusuna engel oldum, beni ona şefaatçi yap."
Cenab-ı Hak tarafından "Şefaatiniz kabul olunmuştur." buyurulur.
Fethü-r Rabbani, c.18 s.4

Kategoriler: 

Tirmizi, S. Kıyame 30

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir.
Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse, Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir edilen kadar verilir.
(Tirmizi, S. Kıyame 30)

Kategoriler: 

Sayfalar