Kur-an'ı Kerim'den Dualar

KUR'ÂN-I KERÎM'den Dualar...

Ey Allah'ım!

Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru
yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin
yoluna Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. ( FÂTİHA
5-6-7 )

"Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik
ver ve bizi ateş azabından koru!" (BAKARA 201)

"Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve
kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!" (BAKARA 250)

"Ey Rabbimiz! eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya
çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük
yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme!
Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim
Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (BAKARA 286)

"Ey Rabbimiz! bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi
eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla, lütfü en bol olan sensin.
(ÂL-İ İMRÂN

"Ey Rabbimiz! Biz inandık, iman getirdik, artık bizim suçlarımızı
bağışla ve bizi ateş azabından koru!" (ÂL-İ İMRÂN 16)

"Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin,
dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin,
dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen
her şeye kâdirsin. (ÂL-İ İMRÂN 26)

Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, o peygambere de uyduk.
Artık bizi şehitlerle beraber yaz. (ÂL-İ İMRÂN 53)

"Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı
bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı diret, Kâfirler güruhuna karşı da
bize yardım et!" (ÂL-İ İMRÂN 147)

"Ey Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir
davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla,
kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına
al". (ALI IMRAN 193)

"Ey Rabbimiz! bize peygamberlerine vaad ettiğini ver, kıyamet günü
bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin". (ÂL-İ
İMRÂN 194)

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize
rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!"
(ARAF 23)

"Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola
sevk etmeseydi biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin
peygamberleri bize gerçeği getirmişler." (ARAF 43)

Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim
canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!"
(YUSUF 101)

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru
kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et! (İBRAHİM 40)

"Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve
müminleri bağışla!" (İBRAHİM 41)

"Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde
koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla.
Bana katından yardım edici bir kuvvet ver." (İSRÂ 80)

"Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden
bir kurtuluş yolu hazırla." (KEHF 10)

"Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi bağışla, bize merhamet et,
sen, merhametlilerin en iyisisin." (MÜ'MİNÛN 109)

"Ey Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav! Doğrusu onun azabı
geçici bir şey değildir. (FURKAN 65)

"Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerinden ve
zürriyetlerinden iyi olanları kendilerine vaad buyurduğun Adn
cennetlerine koy. Şüphesiz çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan
sensin." (MÜ'MİN Karizmatik

"Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi
ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim
neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip
sana yöneldim. Ve ben gerçekten müslümanlardanım." (AHKAF 15)

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla,
kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok
şefkatli, çok merhametlisin!" (HAŞR 10)

"Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir fitne kılma, (onlara
mağlup etme!) bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegane gâlip ve hikmet
sahibi ancak sensin." (MÜMTEHİNE 5)

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye
kâdirsin." (TAHRÎM

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. » (
Rabbim ! Beni ve kardeşimi bağışla.Rahmetine sok bizi.Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin.A'raf,151)

(A'raf,89)

Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen çözüm getirenlerin en hayırlısısın.

(Bakara,127-128)

Rabbimiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen, Semî'sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm'sin, her şeyi çok iyi bilirsin.

Rabbimiz! Bizi, sana teslim olmuş müslümanlar haline getir! Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur! Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et! Sen, evet sen, Tevvâb'sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahim'sin, rahmetini cömertçe yayarsın.