Günün Hadis-i Şerifi

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasûlü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

"Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez."

Tirmizi

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

"Rabbiniz Hayy'dir, Kerim'dir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O ellerini boş çevirmekten istihya eder."

Tirmizi

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki;

[b]"Hud sûresi beni ihtiyarlattı."[/b] (Ramuz'ul Ehadis, 3398)

Bu sûrede [b]"O halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol"[/b] (Hûd, 112) buyrulduğu için Peygamber-i Zişân ( s.a.v.) böyle buyurdu.

Ne zaman ki Sûre-i Yâsin in başındaki
[b]
"Dosdoğru bir yol (İslâm dini) üzerindesin"[/b] (Yâsin, 4) ayeti nazil olsu, kalbi rahatladı.

Enes b. Malik (r.a.)
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz dua ettiği zaman azimli ve kararlı olsun. Ve sakın: Allahım, dilersen bana ver! demesin. Çünkü Allah'ı zorlayacak (hiç bir kuvvet) yoktur" demiştir.

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4837

Ebu Hureyre'nin (r.a.) haber verdiğine göre:

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur:

[b]Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse, ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım." [/b]

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4832

Ebu Hureyre (r.a.)
Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyurduğunu haber vermiştir:
[b]
"Gelecekte bir takım fitneler olacaktır. Fitne zamanında oturan kişi ayakta durandan; ayakta duran yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Her kim fitnelerin başına dikilirse fitneler onu yıkar. Her kim fitne zamanı sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın."[/b]

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5136

İmam Malik'e ulaştığına göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şunu söylemiştir:

[b]"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti".[/b]

Muvatta, Kader 3, (2, 899).

İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): [b]"Allah'tan hakkıyla hayâ edin!"[/b] buyurdular. Biz:

[b]"Ey Allah'ın Resûlü, elhamdülillah, biz Allah'tan hayâ ediyoruz" dedik. Arıcak O, şu açıklamayı yaptı.: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batnı ve onun ihtivâ ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, âhireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. "[/b]

Tirmizî, Kıyâmet 25, (2460).

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ahir zamanda, dinle dünyayı taleb eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlar(a iyi görünüp, onları aldatmak) için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Dilleri de baldan daha tatlıdır. Ancak kalbleri kurtlarınkinden vahşidir. Cenab-ı Hakk (bunlar için) şöyle diyecektir: "Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa bana karşı cürete mi yelteniyorsunuz? Zat-ı Akdesime yemin olsun, bunlar üzerine, kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına dönecekler."

Tirmizi, Zühd 60, (2406.2407)

doğru

Kim gam ve şiddet anında Ayetü'l-Kürsi ve Bakara Suresi'nin sonunu(ndaki iki ayeti: amenerresulü..) okursa,Allahü Teala ona yardım eder.

Kişi,gecenin bir diliminde uyanıp ailesini de uyandırdığı zaman,Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar..

Abdullah ibni(r.a): Resullullah (s.a.v) bana buyurdu ki " Ey Abdullah! Falanca gibi olma.O,gece ibadetine kalkarken,kalkmaz oldu."