Şems Suresi Okunuşu ve Anlamı

Açıklama : Şems kelime anlamı olarak güneş demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "eş-Şems" kelimesinden almıştır.Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Veşşemsi veduhâhē.
2. Vel gameri izē telēhē.
3. Vennehēri ize cellēhē.
4. Velleyli izē yağşēhē.
5. Vessemēi vemē benēhē.
6. Vel ardı vemē tahâhē.
7. Venefsiv-vemē sevvēhē.
8. Feelhemehē fucûrahē ve tagvâhē.
9. Gad efleha men zekkēhē.
10. Vegad [k]hâbe men dessēhē.
11. Kezzebet s[peltek]emûdu bitağvēhē.
12. İzim-beas[peltek]e eşgâhē.
13. Fegâlelehum rasûlullâhi nēgatellâhi ve sugyēhē.
14. Fekezzebûhu feagarûhē fedemdeme aleyhim rabbuhum bizembihim fesevvēhē.
15. Velē ye[k]hâfu ugbēhē

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1. Güneş'e ve onun parıltısına,
2. Güneş'in ardından gelen Ay'a,
3. Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze,
4. Onu örten geceye,
5. Göğe ve onu bina edene,
6. Yere ve onu döşeyene,
7. Nefse ve onu biçimlendirene,
8. Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,
9. Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.
10. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.
11. Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,
12. En azgınları ileri atılınca,
13. Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin." demişti.
14. Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti.
15. Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya.