Leyl Suresi Okunuşu ve Anlamı

Açıklama : Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. 21 (yirmi bir) âyettir. Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Velleyli izē yağşē.
2. Vennehēri izē tecellē.
3. Vemē [k]halegaz-zekera vel uns[peltek]ē.
4. İnne sağyeküm leşeddē.
5. Feemmēmen eğtâ vettegâ.
6. Ve saddega bil husnē.
7. Fesenuyessiruhû lil yusrâ.
8. Ve emmēmen be[k]hile vestağnē.
9. Vekezzebe bil husnē.
10. Fesenuyessiruhû lil usrâ.
11. Vemē yuğnî anhu mēluhû izē teraddē.
12. İnne aleynē lelhudē.
13. Veiinne lenē lel â[k]hirate vel ûlē.
14. Feenzertukum nērân telezzâ.
15. Lē yaslēhē illel eşgâ.
16. Ellezî kezzebe vetevellē.
17. Ve seyucennebuhel etgâ.
18. Ellezî yu'tî mēlehû yetezekkē.
19. Vemē liehadin indehû min niğmetin tuczē.
20. İllebtiğâe vechi rabbihil ağlē.
21. Velesevfe yerdâ

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1. (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye,
2. Açılıp ağardığı vakit gündüze,
3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki,
4. Sizin işleriniz, başka başkadır.
5. Artık kim verir ve sakınırsa,
6. Ve en güzeli de tasdik ederse,
7. Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).
8. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar,
9. Ve en güzeli de yalanlarsa,
10. Biz de onu en zora hazırlarız.
11. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.
12. Doğru yolu göstermek bize aittir.
13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
14. (Ey insanlar! ) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.
15. O ateşe, ancak kötü olan girer.
16. Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir.
17. En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur.
18. O ki ,Allah yolunda malını verir, temizlenir.
19. Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur.
20. O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.
21. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.