Haşir (Haşr) Suresi Okunuşu ve Anlamı (20. 21. 22. 23. 24. Ayetler)Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
20. Lē yestevî eshâbun-nēri veeshâbul cenne. Eshâbul cenneti humul fēizûne
21. Lev enzelnē hezel Gur'âne alē cebelil leraeytehû [k]hâşiam-mutesaddiam-min [k]haşyetillēh. Vetilkel emsēlu nedribuhē linnēsi leallehum yetefekkerûn.
22. Hüvellâhullezî lē ilehe illē hû. âlimul ğaybi veşşehēdeti hüver-Rahmēnur-Rahîm.
23. Hüvellâhullezî lē ilehe illē hû Melikul Guddûsus-Selēmul-Mu'minul-Muheyminul Azîzul Cebbērul mutekebbir. Sübhânellâhi ammē yuşrikûn.
24. Hüvellâhul [K]hâligul Bēriul Musavviru lehul esmēul husnē. Yüsebbihu lehu mē fissemēvēti vel erdi vehüvel Azîzul Hakîm.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
20. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.
21. Biz bu Kurân'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.
22. O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.
23. O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
24. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.