MİHİR

MİHİR

ALPEREN GÜRBÜZER

Bir Müslüman nikâhında mihirsiz akit yapılsa da mihir gerekli olur. Çünkü mihir kadının hakkıdır. Bir gayri Müslim gayri Müslim kadını mihirsiz olarak nikâhladığında eğer mensup oldukları dinde mihirsiz nikâh caizse nikâhtan sonra ilişki, boşama veya ölüm olsa da olmasa da mihir gerekmez. Nikâhtan sonra eşlerden biri İslam’ı kabül etse de gerekmez. Çünkü Müslümanlar arasında mihir. Akdin başlangıcında şart olup sonrasında mihrin olma şartı yoktur.
Mihrin en alt sınır on dirhem gümüşdür. Mihir bir nevi evlilik tazminatıdır. Veya güvence bedelidir. Mihirle kadın konumunu yükseltir çünkü..
Mihir kadının muhtaçlığını azaltır.
Mihir kadının geleceğini garanti altına almasınada vesile olur..
Mihirde aşırıya kaçmak doğru değil. Mihirde erkeğinde kadınında karşılıklı hak ve çıkarları gözetilmelidir. Hz.Ömer(r.anh) bir hutbesinde; ‘Kadınların mihirlerinde sınırı aşmayın. Eğer o dünya hayatında bir şeref ve Allah katında bir takva vesilesi olsaydı, buna en çok Allah Rasulü layık olur ve hanımlarının mihirlerini artırırdı.’ diye irad etti.
Mihrinde türleri var; belirlenmiş mihir, emsal mihir, vadeli mihir, peşin mihir gibi.
Bir kadının baba tarafından(kızkardeşi, teyzesi, kızkardeşinin kızları) emsallerinin mihirlerine itibar edilir. Anne tarafındaki emsallerinin mihirlerine itibar edilmez.
Mihir, bilinen ve kullanılan mal olmalıdır.
Mihir; ticari ve taşınmaz mal olmalıdır. Hayvan türünden olması da caizdir. Koca; Evimi mihir olarak verdim dediğinde eğer tek bir evi varsa, o evi aynen vermek durumundadır.
Mihir; hayvan, som altın, gümüş ve elbise olmalıdır. Farklı altınların tedavülde olduğu bir belde de hangisi revaçta ise mihir olarak o altın verilir.
Belirsiz bir at, bir koyun gibi orta derecede olanlarını veya değerleri de mihir olarak verilir.
Mihrin borç olması caizdir. Mihrin nakit olarak veya nakit hükmünde herhangi bir sikke olması caizdir.
Dul’un mihrini rızası olmadan velisi alamaz. Bekârın mihrini vekâlet göstermeksizin babası isteyip teslim alabilir. Bakirenin diğer velilerinin izinsiz mihri teslim alması asla caiz değildir. Mihri teslim alma hususunda babanın babası da yetkilidir, ama diğer veliler almaya selahayetli değildir.
Velhasıl mihir kadını ekonomik yönden donatan ve güvence belgesi hükmünde bir uygulamadır.