KUR'ANDA PETROL'DEN BAHSEDİLİYOR MU?

PETROL
ALPEREN GÜRBÜZER

Bilim adamlarının ağırlık verdiği düşünceye göre; petrol alg ve eğrelti otlarının ayrışmasıyla yer altı katmanlarına sızarak gölcükleri oluşturduğunu, böylece petrol gibi büyük bir enerji kaynağının oluşumu şeklinde açıklamaya çalışıyorlar. Gerçekten de bilim adamlarımızın açıklamalarını destekleyecek Kur’anda : ‘’ O (Rabbınız ki) merayı çıkardı. Sonra da onu siyah bir gussaya (sel suyu)çevirdi’’ (ala suresi ayet4-5) beyan buyruyor.
Bilmem fazla söze hacet var mı?