SILA-İ RAHİM

SILA-İ RAHİM

ALPEREN GÜRBÜZER

İmandan sonra en güzel amel sıla-ı Rahimdir.
Sıla-ı Rahim bir aile efradının birbirleriyle olan bağlılıklarını devam ettirmektir Sadece akraba değil manevi şemseysinin altına girdiğimiz ilmi ile amil olmuş Mürşidleri ziyarette manevi sıla-i rahime girer.. Annemiz babamız bizi zahiren ihtiyaçlarımızı gidermek için koştururlar, manevi sultanlarda sonsuz hayatı kazanmak için , bu dünyadan iman üzere göç etmelerini sağlamak uğruna tüm çabalarını sarf ederler, dolayısıyla onlara nekadar hizmet etsek haklarını ödeyemeyiz.
Bir adam Rasulullah Efendimize günahdan şikayet etmiş ve tevbe arıyordu.
Rasululah(s.a.v) ona sordu ki;
- Annen var mı?
Adam:
-Yok dedi.
Allah Rasulü:
-Teyzen var mı?
Adam:
-Evet var dedi.
Allahın Habib-i(s.a.v):
-Öyle ise ona iyilik eyle, ihsan eyle, ikram eyle diyerek teyzeninde ananın yarısı
olduğunu vurgulamıştır.
Dahhak isimli bir zat der ki: Bazı insanın üçgünlük ömrü varken Allah Teala bunu Sıla-i
rahim sebebiyle otuz sene yapar ve yine akrabalarına sıla-i rahim yapamadığı için otuz
senelik ömrünü üçgüne indirir.
Rasulü Kibriya Efendimiz buyurdular ki;
Her kim rızkının çokluğunu istiyorsa ecelinin geri kalmasını istiyorsa Sıla-i rahim
yapsın.
Sıla-i Rahim hususunda kırkbir hadisi şerif zikredilmiş lafızları ve ravileri her nekadar
ayrı ise de neticede hepsinde ortak şu ifade mevcuttur; Sıla-i Rahim yapanın hem rızkı çoğalır, hem ömrü uzar, hemde elem ve kederlerden muhafaza olunur. Ayrıca Cennetteki derecesi o nisbette artar. Gerek rızkın artması ya da eksilmesi, gerekse ömrün artması ya da azalması bereketten nasibini almak ya da almamak manasınadır.
Musa (a.s) Rabbül Alemine :
-Ya Rabbi! ben nasıl Sıla-i rahim yapayım ki, her biri bir tarafta..
Allahü Teala:
-Ya Musa! sen kendi nefsin için istediğin, sevdiğin şeyleri onlar içinde sev ve iste..
Rasulüllah(s.a.v):
Ademoğullarının amelleri her Perşembe ve Cuma geceleri bana arz olunurda Allahü Teala Sıla-i rahim yapmayanların amellerini kabül etmez buyurmuştur..
Yine bir başka hadiste;
Her kim anne ve babasının ölümünden sonra onlar için Hac ederse Allah onu cehennemden azadlıklardan yazar.
Enza Hz.leri şöyle der: Ana ve babasına asi olan kişi onların vefatından sonra onların
borçlarını öderse bu zat anasına babasına iyilik edenlerdendir buyuruyor
Bir adam Rasululah’a;
-Allah’a en sevgili ameller nelerdir diye sormuş.
Cevaben:
-Evvela Allah’a imandır.
Adam bu defa:
-Sonra ne?
Rasulullah(s.a.v):
-Emri maruf ve nehy-i anil münkerdir buyurdu.
Adam:
-Allah nezdinde amellerin en buğuzlusu hangisidir? sorduğunda
Rasulü Ekrem:
-Allah’a şirk koşmaktır.
Adam:
-Sonra nedir?
Rasulullah(s.a.v):
-Sıla-i Rahim yapmamaktır, yani katı rahim olmaktır buyurdu.
Adam:
-Daha sonra nedir?
Rasulü Kibriya:
-Münkeratı işlemekle(günahları) emr-i maruf olan hayırlardan men etmektir.
Sıla-i Rahim gelen akrabaya karşılık olarak gitmek değil, belki darılıpta sana gelmeyene,
küsene karşı alçak gönüllü davranarak daima ayağına gitmektir. Allahü Teala ve Rasulü tuğlaların birbirine harçla kaynaşması gibi kaynaşmamızı istemektedir, yani sila-i rahim olun demektedir. Kadir gecesi Rabbül Alemin Cebrail’e:
-Yeryüzüne in diye emreder. Cibril Eminde Melekler taifesi ile yeryüzüne şeref verip namaz kılan, zikredenlere selam verirler, manen tokalaşırlar, dua edenlere amin derler. Sonra da tekrar gökyüzüne çıkacakları sırada Cibril Emin Meleklere:
-Ey Allah dostları yolculuk var.
Melekler:
-Ey Cibril! Allah Ümmet-i Muhammed’in ihtiyaçları için neler eyledi.
Cevaben:
-Allah onlara rahmet nazarı ile baktı, afvü mağfiret eyledi, affolunanlardan oldular ancak şu dört zümre hariç:
-Devamlı içki içen,
-Ana babasına asi gelen,
-Sıla-i rahimi terk edene,
-Bidat ehli olup, İslam cemaatını terk edene diye sıraladı. Görüldüğü gibi dört unsurun içinde silai rahim ve ana baba hakları da var.Vesselam.