oORHAN AFACAN@DAN SELAMUN ALEYKUM

1950 İZMİR DĞ.EMEKLİ VE ŞİİR YAIZYORUM

BEŞ YÜZ DERDE DEVA
> Beş yüz derde deva besin üretir
> Kimya’yı geç; elifi bile bilmez.
> İşçi doğar, yaşar, ömrü bitirir
> Vefakârdır; işi bir çile bilmez
>
> Yeterince larva, yeterince mum,
> Özenle işlenmiş ince ince mum.
> Koza, petek olur gerekince mum
> Yaptığı içgüdüsüyle bile bilmez.
>
> Şaşsın âlimler kovandaki düzene
> En az on bin canlının iş bölümüne.
> İçtenlikle uyarlar disipline
> Evrim teorisinde dile gelmez
>
> Anlatsa ne; balda ki kristalize
> Şüphe düşüyor bazen içimize.
> Ürettiği yiyecek bir mucize
> Dürüsttür, cesurdur hiç hile bilmez.
>
> Uçan fabrika küçük, narın yapı
> Ne mühendis var, ne işçi, ne kapı.
> Tek ona takılmıştır bal lakabı
> Tesadüfü asla vesile bilmez.
>
> Huzur dolu yaşam mücadelesi
> Yarım gram bal yakar Kilometresi.
> Ayettınde anlatır Nahl süresi
> Teori bu gerçeği sile bilmez.
>
> Işık olup geçer sanki hektarı.
> Bin beş yüz defa yapar bu tekrarı
> Arayıp bulur sevdiği nektarı
> Her çiçek çiçektir; gül, lale bilmez.
>
> O küçük vücutta o performansı.
> En doğal halidir havayla dansı.
> Teoriye vermez bir tespit şansı
> Teorisyen düşüne bile bilmez.
>
>
> Ömrünce doğaya en çok yararlı
> Azimli, bilinçli, kesin kararlı..
> Sabırlı, uyumlu, hep istikrarlı
> Bereket, bolluktur eksile bilmez.
>
> Doğadaki şifa için aracı,
> Tütsüden geliyor korkuyla, acı.
> Savunmadır iğnesinde amacı
> İnsanı sokmayı, bir çile bilmez.
>
> Ne ödül alırdı insan olsaydı.
> Rakipsiz kalırdı insan olsaydı
> Belki şımarırdı insan olsaydı
> Yirmi milyon yıldır değişme bilmez
>
>
> Aslında yaptığı işlem çok basit
> Mayadır nektara enzimli asit.
> Çiçeğine göre bal çeşit çeşit
> Tadına bakmayı düşüne bilmez.
>
> Kovanda örnektir sosyal hayatı
> Farklı mucize petekte sanatı.
> Eşsizdir besinin kokusu, tadı
> Orhan ne yazsa anlata bilmez
>
> ORHAN AFACAN