İblisin hileleri (Seceret´ül Kevn)

ibn-i Abbas (r.a) Hz.' inden naklen Muaz b, Cebel rivayet ediyor :

_Bir gün Resullullah (s.a) ile beraberdik. Ansardan birinin evinde toplanmistik.. Tam bir cemaat olmustuk. Sohbete dalmistik.
Bu arada, disaridan bir ses geldi :

_Ev sahibi..... içerdekiler... Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileGim var.
Bunun üzerine , herkes Resullullah (s.a)efendimizin yüzüne bakmaya basladi. Orda ve her zaman büyük oydu... izin ondan çikacakti.
Resullullah (s.a) Efendimiz, duruma vakif oldu ve :

_ << Bu seslenen kimdir bilir misiniz?>>
Buyurdu.... Biz hep birden söyle dedik :

_ En iyi bilen ALLAH ve Resuludur.
Bunun üzerine Resullullah (s.a) Efendimiz :

_ << O, lain iblistir. "seytandir" Allah'in laneti onun üzerine olsun....>>
Buyurunca; hemen Hz. ömer :

_ Ya Resullullah , bana izin veriniz onu öldüreyim.
Dedi.... Resullullah (s.a) Efendimiz bu izni vermedi; söyle buyurdu:

_ << Dur ya ömer , biliyomusun ki; ona belli bir vakte kadar mühlet verilmistir... öldürmeyi birak.>>

Sonra söyle buyurdu:
_<>

* * *
Bundan sonrasini ondan dinleyelim ; yani Ravi' den. söyle anlatti :
Kapiyi ona açtilar. içeri girdi ve bize göründü. Birde baktik ki, sekli su :
Bir ihtiyar. sasi. Ayni zamanda köse. Çenesinde alti veya yedi kadar kil sallaniyor. At kili gibi. Gözleri yukari doGru açilmis. Kafasi, büyük bir fil kafasi gibi. Dudaklari da, bir manda dudaGina benziyordu.
Sonra, söyle bir selam verdi ;
Selam ya Muhammed ; selam size ey cemaat-i müslimin.
Onun bu selamina Resullullah (s.a) Efendimiz su mukabelede bulundu;

<< Selam Allah'indir ya lain >>
Sonra söyle buyurdu :

<< Bir is için geldiGini duydum; nedir o is? >>
seytan söyle anlatti ;
Benim buraya gelisim kendi arzumla olmadi. Mecburen geldim.

Resullullah (s.a) Efendimiz sordu ;
<< Nedir o mecburiyetin ? >>
seytan anlatti ;

izzet sahibi Rabbin katindan bana bir melek geldi. Ve dedi ki ;Allah-ü Taâlâ sana emir veriyor : Muhammed 'e gideceksin. Ama düsük ve zelil
bir halde. Tevazu ile. Ona gideceksin ve ademoGullarini nasil kandirdiGini anlatacaksin. Onlari nasil aldattiGini söyleyeceksin bir bir ona. Sonra o sana ne sorarsa doGrusunu diyeceksin. Sonra ... Allah-ü Taâlâ buyurdu ki :
Söylediklerine bir yalan katarsan , doGruyu sölemezsen .... seni kül ederim ;
rüzgara savurur ... Düsmanlarinin önünde , seni rüsvay ederim.
iste ... böyle ; ya Muhammed , o emir üzerine sana geldim.
Arzu ettiGini bana sor . sayet bana sorduklarina doGru cevap vermezsem ;düsmanlarim
benimle eGlenecek. su muhakkak ki , düsmanlarimin eGlencesi olmaktan daha zor bir sey yoktur.
Bundan sona Resullullah (s.a.) Efendimiz söyle sordu :
"Madem ki , sözlerinde doGru olacaksin. O halde bana anlat : Halk arasinda en çok sevmediGin kimdir?"
seytan su cevabi verdi :

"Sensin ya Muhammed. Allah' in yarattiklari arasinda senden daha çok sevmediGim
kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki ?"
Resullullah (s.a.) Efendimiz sordu :
"Benden sonra , en çok kimlere buGuzlusun ve sevmezsin?..."
seytan anlatti :
"Müttaki bir gence ki ... varliGini Allah yoluna vermistir."
Bundan sonra , sual cevap asaGidaki sekilde devam etti. Resullullah (s.a.) Efendimiz sordu ; seytan anlatti :
__ Sonra kimi sevmezsin ?
__ Kendisini sabirli bildiGim , süpheli islerden sakinan alimi ...
__ Sonra ?
__ Temizlik isinde ... yikadiGi yerleri üç defa yikamayi adet eden kimseyi.
__ Sonra ?
__ Sabirli olan bir fakiri ki ; ihtiyacini kimseye anlatmaz... Halinden sikayet etmez.
__ Peki, bu fakirin sabirli olduGunu nerden bilirsin ?
__ Ya Muhammed , ihtiyacini kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacini kendi gibi birine üç gün üst üste anlatirsa, Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabirli kimselerin isi buna benzemez. Hasili , onun sabrini ; o halinden , tavrindan ve sikayet etmeyisinden anlarim.
__ Sonra kim ?
__ sükreden zengin.
__ Peki, ama zenginin sükreden olduGunu nasil anlarsin ?
_ Onu görürsem ki , aldiGini helal yoldan aliyor ve mahalline harciyor. Bilirim ki : sükreden bir zengindir.
* * *
Resullullah (s.a.) Efendimiz bu defa mevzuu deGistirdi ve ona baska bir sual sordu :
__ Peki, ümmetim namaza kalkinca , senin halin nice olur?
__ Ya Muhammed, beni bir sitma tutar . Titrerim.
__ Neden böyle olursun ; ya lain ?
__ Çünkü bir kul , Allah için secde edince bir derece yükselir.
__ Peki ya oruç tuttuklari zaman nasil olursun ?
__ O zaman da baGlanirim. Taa, onlar iftar edinceye kadar.
__ Peki ya hac yaptiklari zaman nasil olursun ?
__ O zaman da çildiririm.
__ Peki, ya Kur'an okuduklari zaman nasil olursun ?
__ O zaman da, eririm. Tipki ateste eriyen bir kursun gibi eririm.
__ Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasildir ?
__ Ha, iste.. o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren , bir testere alir eline , ve beni ikiye böler.
Resullullah (s.a.) Efendimiz sebebini sordu :
__ Neden öyle testere ile ikiye biçilirsin, ya Ebamürre ?
Bunun üzerine iblis :
__ Onu da anlatayim ..
dedikten sonra anlatmaya basladi :
__ Çünkü sadakada dört güzellik vardir. söyle ki ;
1 - Allah-ü Teala, sadaka verenin malina bereket ihsan eyler.
2 - O , sadaka veren kimseyi halkina sevdirir.
3 - Allah-ü Teala, onun verdiGi sadakayi , cehennemle arasinda bir perde yapar.
4 - Allah-ü Teala, belayi sikintiyi ve ahlari ondan defeder.
Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz ashabi hakkinda bazi sorular sordu :
"" Ebubekir için ne dersin? ""
iblis ise su cevabi verdi :
-O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi... islam'a girdikten sonra nasil bana itaat eder ?"
-Peki, ömer b. Hattab için ne dersin ? -
iblis ona da su cevabi verdi :
Allah'a yemin ederim ki ; her gördüGüm yerde ondan kaçarim.
-Peki , Osman b. Affan için ne dersin ?"
-Ondan utanirim. Hem de çok. Nasil ki , Rahman' in melekleri de ondan utanirlar..."
"Peki, Ali b. Ebutalib için ne dersin ?"
iblis onun için de söyle dedi :
"Ah onun elinden bir kurtulsam... O, kendi basina kalsa ; ben kendi basima kalsam... O beni biraksa,
ben de onu biraksam . Ben onu birakirim ; ama o beni birakmaz."
Resullullah (s.a.) Efendimiz , yukaridaki sorulari sorduktan ve seytanin verdiGi cevaplar kismen bittikten sonra , söyle buyurdu :
-Ümmetime saadet ihsan eden ; seni taa, belli bir vakte kadar saki kilan Allah'a hamd olsun."
Resullullah (s.a.) Efendimiz ' in o cümlesini duyan lain iblis söyle dedi :
"Heyhat, heyhat... Ümmetin saadeti nerede ? Ben , o belli vakte kadar diri kaldikça, sen ümmetin için nasil ferah duyarsin ?
Ben , onlarin kan mecralarina girerim. Etlerine karisirim. Ama onlar , benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaradan ve baas gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki: Onlarin tümünü azdiririm. Cahillerini ve alimlerini ... Ümmilerini ve okumuslarini ... Facirlerini ve abidlerini ... Hasili, bunlarin hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat , Allah'in halis kullarini, evet, bunlari azdiramam."
Bunun üzerine Resullullah (s.a.) Efendimiz sordu :
-Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir ?"
Bu suale iblis su cevabi verdi :
"Bilmez misin ya Muhammed bir kimse ki , dirhemini ve dinarini sever ... O, Allah için bir ihlasa sahip deGildir. Bir kimseyi görürsem ki ; dirhemini dinarini sevmez ; övülmekten, medhedilmekten hoslanmaz. Bilirim ki o, ihlâs sahibidir... Hemen onu birakir kaçarim.
Bir kul mali ve övülmeyi sevdiGi sürece , kalbi de dünya arzularina baGli kaldiGi müddetce o, size vasfini yaptiGim kimseler arasinda bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki ; mal sevgisi , büyük günahlarin en büyüGüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed , bas olma sevgisi yine büyük günahlarin en büyükleri arasindadir."
iblis anlatmaya devam etti :
"Ya Muhammed , bilmez misin ? Benim yetmis bin tane çocuGum var. Bunlarin her birini bir baska yere tayin etmisimdir. Sonra, o her çocuGumla birlikte yine yetmis bin tane seytan vardir.
Onlarin bir kismini ulemaya gönderdim.
Bir kismini gençlere yolladim.
Bir kismini da , mesayihe saldim.
Bir kismini da ihtiyar kadinlara musallat ettim.
Gençlere gelince , aramizda hiçbir anlasmazlik yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz.
Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar.
Bizimkilerin bir kismini da abidlerin basina dert ettim. Bir kismini da zahidlerin.
Onlar bunlarin yanina girer.; halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne, hep dolastirip dururlar. Öyle bir hal alirlar ki ; baslarlar, sebeplerden herhangi birine sövmeye...
iste, böylece onlardan ihlasi alirim. Onlar bu halleri ile yaptiklari ibadeti, ihlassiz yaparlar gayri .. Ama bu hallerin farkinda olmazlar."
iblis, bundan sonra , aldattiGi bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve söyle dedi :
-Bilmez misin ya Muhammed, Rahip Borsisa tam yetmis yil ihlas ile Allah ' a ibadet etti. Bu ibadetleri sonucunda ona öyle bir hal ihsan edilmisti ki , her dua ettiGi hasta , duasi ve bereketi ile sifa buluyordu. Onun pesine takildim. Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küfre girdi."
Bu o kimsedir ki ; Allah-ü Teala aziz kitabinda , onu söyle anlatir :
-.... seytan hali gibidir ki ; o insana :
__ Kafir ol
Dedi. Vaktaki o kafir oldu. :
Bu defa ona söyle dedi :
__Ben senden uzaGim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarim. (59/16)
iblis bundan sonra bazi kötü huylar üzerinde durdu. Ve onlarin her birinden nasil istifade ettiGini anlatti:
YALAN
_ Bilmez misin ya Muhammed , yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse, o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse , o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed , ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adina and içtim.
"Muhakkak ben size nasihat ediyorum." (7/16) dedim... Bunu yaparim ; çünkü yalan yere yemin gönlümün eGlencesidir.
GiYBET - KOGUCULUK
_ Giybet ve koGuculuGa gelince .... Onlar da benim meyvelerimdir ve senliGimdir.
NiKAH üZERiNE YEMiN ETMEK
_ Her kim talak üzerine yemin ederse, günahkâr olacaGindan endise edilir. isterse bir defa olsun, isterse doGru sey üzerine olsun. Her kim talaki aGzina alirsa, taaa hakikati belli oluncaya kadar karisi ona haram olur. Onlarin bu halleri ile kiyamete kadar meydana getirecekleri çocuklari hep zina çocuGu olur. AGza alinan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer.
NAMAZ
_ Ya Muhammed , namazi an be an tehir edilince ... onu da anlatayim. O her ne zaman ki , namaza kalkmak ister; tutarim . ona vesvese veririm. Derim ki : " henüz vakti var. Sen de mesgulsün. Hele simdilik isine bak . sonra kilarsin." Böylece o, vaktinin disinda namazini kilar. Ve bu sebepten onun kildiGi namaz yüzüne atilir.
sayet o kimse beni maGlup ederse, ona insan seytanlarindan birini yollarim. Böylece onu vaktinde namaz kilmaktan alikoyar. O, bunda da beni maGlup ederse, bu sefer onun hesabini namazinda görmeye bakarim. O namazin içinde iken ;
- saGa bak… sola bak..." derim. O da bakar. O ki böyle yapti... Yüzünü oksar alnindan öperim. Bundan sonra ona :
"Sen ebedi yaramaz bir is yaptin."
derim veböylece onun huzurunu bozarim. Sen de bilirsin ki ya Muahammed , her kim namazda , saGa ve sola çokça bakarsa , Allah onun namazini kabul etmez. Bunda da ona maGlup olursam,yalniz basina namaz kildiGinda yanina giderim.Ve ona ; çabuk çabuk kilmasini emrederim. O da , baslar ; namazini çabuk çabuk kilmaya. Tipki horozun , gagasi ile yerden biseyler topladiGi gibi.
Bu isi yaptirmakta da ona basari kazanamazsam bu sefer , cemaatle namaz kilarken onun yanina varirim. Orada basina bir gem takarim. Basini imamdan evvel secdeden ve rükü'dan kaldiririm. imamdan evvel de secde ve rüku yaptiririm. iste o böyle yaptiGi için , kiyamet günü , Allah onun basini esek basina çevirir.
O kimse bunda da beni yener ise, bu defa , ona namazda parmaklarini çitlatmasini emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu isi ona namaz içinde yaptirmaya muvaffak olursam.
Bunda da maGlup olursam , bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içinde iken burnuna üflerim. Ben üfleyince , o esnemeye baslar. sayet o, bu esneme esnasinda elini aGzina kapamazsa, onun içine küçük bir seytan girer. Dünya hirsini ve dünyevi baGlarini çoGaltir. iste, bundan sonra o kimse , hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar.
seytan bundan sonra konusmasina devam etti :
_ Sen ümmetin hangi saadetinden ferah duyarsin ki ? Ben onlara ne tuzaklar kurarim, ne tuzaklar… Miskinlerine, çaresizlerine ve zavallilarina giderim. Namazi birakmalarini emrederim. Ve onlara derim ki :
- Namaz size göre deGil.. O, Allah'in afiyet ihsan ettiGi ve bolluk verdiGi kimseler içindir. "
Sonra hastalara giderim :
_" Namaz kilmayi birak " derim, çünkü Allah-ü Teala : " hastalara zorluk yok..." (24/61) buyurdu. iyi olduGun zaman kilarsin ". Ve böylece o, namazini birakir. Hatta küfre de gidebilir. sayet o, hastaliGinda namazi terkederek ölüp giderse, Allah'in huzuruna çikarken, Allah-ü Teala'yi öfkeli bulur.
Sonra söyle dedi :
_ Ya Muhammed , eGer bu sözlerime yalan kattimsa , beni akrep soksun. Sonra, eGer yalan varsa Allah 'tan dile beni kül eylesin.
iblis bundan sonra konusmalarina devam etti ve söyle dedi :
_ Ya Muhammed , sen ümmetin için ferah mi duyuyorsun ? Halbuki ben onlarin alti da birini dininden çikardim.
Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz ona , yani iblis'e asaGidaki sekilde kisa kisa bazi sorular sordu. O da bunlara cevap verdi :
__ Ya lain , senin oturma arkadasin kim ?
__ Faiz yiyen.
__ Dostun kim ?
__ Zina eden.
__Yatak arkadasin kim ?
__Sarhos
__Misafirin kim ?
__Hirsiz.
__Elçin kim ?
__Sihirbazlar.
__Gözünün nuru nedir?
__Kari bosamak.
__Sevgilin kim ?
__Cuma namazini birakanlar.
Resullullah (s.a.) Efendimiz bu defa baska bir mevzua geçti ve söyle sordu :
__ Ya lain , senin kalbini ne yikar?
__Allah yolunda cihada kosan atlarin kisnemesi.
__ Peki, senin cismini ne eritir?
__Tevbe edenlerin tevbesi.
__Peki , ciGerini ne parçalar, ne çürütür?
__Gece ve gündüz, Allah'a yapilan bol bol istiGfar.
__ Peki yüzünü ne burusturur?
__Gizli sadaka.
__ Peki gözlerini kör eden nedir?
__Gece namazi.
__ Peki, basini eGdiren nedir?
__Çokça kilinan cemaatle namaz.

Resullullah (s.a.) Efendimiz tekrar bir baska mevzua geçti ve söyle sordu :
__ Sana göre insanlarin en saadetlisi (!) kimdir?
__ Namazini, bilerek kasden birakanlar.
__ Peki , insanlarin en sakisi kimdir?
__ Cimriler
__ Peki, seni isinden ne alikoyar?
__ Ulema meclisleri
__ Peki , yemeGini nasil yersin ?
__ Sol elimle parmaklarimin ucu ile.

__ Peki , sam yeli estiGi zaman ve ortaliGi sicaklik bastiGi zaman çocuklarini nerede gölgelendirirsin ?
__ insanlarin tirnaklarinin arasinda.

Resullullah (s.a.) Efendimiz bundan sonra , bir baska bir mevzuu sordu. iblis de cevap verdi .
__ Rabbinden neler talep ettin?
__ On sey talep ettim.
__ Nedir onlar ya lain ?
__ sunlardir :

Allah'tan diledim ki, beni ademoGullarinin malina ve evladina ortak ede. Bu ortaklik talebimi yerine getirdi. Ki bu :
- Onlara ortak ol... Mallarina ve çocuklarina . Onlara vaad et. Halbuki seytan onlara gurur vaad eder..." (17/64) Ayet-i Celilesi ile sabittir.
Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim , faiz ve haram karisan yemeklerden yerim. seytandan Allah'a siGinilmayan malin da ortaGiyim.
Cinsi münasebet aninda, Allah'a seytandan siGinmayan kimse ile birlikte hanimi ile birlesirim. Ve o her birlesmeden hasil olan çocuk , bize itaat eder. Sözümüzü dinler.
Her kim hayvana binerken , helal yola gitmeyi deGil de , aksini isteyerek binerse , bende onunla beraber binerim. Yol arkadasi ve binek arkadasi olurum. Bu da Ayet-i Kerime ile sabittir. - Onlar üzerine süvarilerinle , piyadelerinle yaygara çikart… " (17/64)
Resullullah (s.a.) Efendimiz bundan sonra , bir baska bir mevzuu sordu. iblis de cevap verdi .
__ Rabbinden neler talep ettin?
__ On sey talep ettim.
__ Nedir onlar ya lain ?
__ sunlardir :
Allah'tan diledim ki, beni ademoGullarinin malina ve evladina ortak ede. Bu ortaklik talebimi yerine getirdi. Ki bu :
- Onlara ortak ol... Mallarina ve çocuklarina . Onlara vaad et. Halbuki seytan onlara gurur vaad eder..." (17/64) Ayet-i Celilesi ile sabittir.
Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim , faiz ve haram karisan yemeklerden yerim. seytandan Allah'a siGinilmayan malin da ortaGiyim.
Cinsi münasebet aninda, Allah'a seytandan siGinmayan kimse ile birlikte hanimi ile birlesirim. Ve o her birlesmeden hasil olan çocuk , bize itaat eder. Sözümüzü dinler.
Her kim hayvana binerken , helal yola gitmeyi deGil de , aksini isteyerek binerse , bende onunla beraber binerim. Yol arkadasi ve binek arkadasi olurum. Bu da Ayet-i Kerime ile sabittir. - Onlar üzerine süvarilerinle , piyadelerinle yaygara çikart… " (17/64)
Allah-ü Teala'dan diledim ki : Bana bir ev vere. Bu dilediGim üzerine hamamlari bana ev olarak verdi.
Diledim ki bana bir mescid vere. Pazar yerlerini bana mescid yapti.
Benim için bir okuma kitabi vermesini istedim. siirleri bana okuma kitabi olarak verdi.
istedim ki ; bir ezan vere , Mezmurlari verdi.
Diledim ki ; bana bir yatak arkadasi vere. Sarhoslari verdi.
Diledim ki ; bana yardimcilar vere. Bunun içinde kaderiye mensuplarini verdi.
istedim ki ; bana kardesler vere. Mallarini bos yere israf edenleri verdi. Bir de masiyet yoluna para harcayanlari. Bunlar da su Ayet-i Kerime ile sabittir :
- O kimseler ki ; mallarini bos yere harcarlar... Onlar seytanin kardesleri olmuslardir." (17/27)
Bir ara Resullullah (s.a.) Efendimiz söyle buyurdu :
__ EGer söylediklerini, Allah'in kitabindaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tastik etmezdim.
Bundan sonra iblis devam etti :
__ Ya Muhammed , Allah'tan diledim ki ; ademoGullarini ben göreyim ; ama onlar beni göremeyeler. Bu dileGimi de yerine getirdi.
Diledim ki ; ademoGullarinin kan mecralarini bana yol yapa ; bu da oldu. Böylece ben, onlar arasinda akip giderim. Gezerim. Hem de nasil istersem.
Bütün bu isteklerimi verdi.
__Hepsi sana verildi, buyurdu Hz.Muhammed.
__Ve ben bu hallerimle iftihar ederim. Sonra sunu da ekleyeyim ki ; benimle beraber olanlar , seninle beraber olanlardan daha çoktur. iste, böylece kiyamete kadar , ademoGullarinin ekserisi benimle beraber olurlar.
Bundan sonrasini iblis söyle anlatti :
__Benim bir oGlum vardir. Adi, ATEME 'dir. Bir kul , yatsi namazini kilmadan uyursa gider ; onun kulaGina bevleder. EGer böyle olmasaydi ; imkan yok , insanlar namazlarini eda etmeden uyuyamazlardi.
Benim bir oGlum daha vardir ki ; onun adi da MüTEKAZi 'dir. Bunun vazifesi de ; yapilan gizli amelleri yaymaya çalismaktir. Mesela bir kul , gizli bir taat islerse ve bu yaptiGini da gizlemeye çalisirsa MüTEKAZi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayilmasina ve açiGa çikarmaya muvaffak olur. Böylece ; Allah-ü Teala onun yüz sevabindan doksan dokuzunu imha eder. Çünkü bir kulun yaptiGi gizli bir amel için tam yüz sevap verilir.
Sonra, benim bir oGlum daha vardir . Onun adi da KüHAYL" dir. Bunun isi de , insanlarin gözlerini sürmelemektir. Bilhassa , ulema meclisinde ve hatip hutbe okurken. Bu sürme onlarin gözüne çekildi mi , uyuklamaya baslarlar. Ulemanin sözlerini isitmezler. Böylece hiç sevap alamazlar.
Bundan sonra iblis söyle anlatti :
__ Hangi kadin olursa olsun. Onun kalktiGi yere seytan oturur. Sonra kadinin kucaGinda mutlaka bir seytan durur. Ve onu , bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadina bazi emirler verir. Mesela :
- Elini kolunu disari çikar, göster."
der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar, gösterir. Bundan sonra , o kadinin haya perdesini tirnaklari ile yirtar.
iblis bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz ' e kendi durumunu anlatmaya basladi :
_Ya Muhammed, bir insani delalete sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm. Ve bir seyi güzel gösteririm. O kadar. EGer delalete sürüklemek elimde olsaydi , yeryüzünde ;
- ilah yoktur sadece Allah vardir ve Muhammed Allah'in resülüdür. "
diyen herkesi , oruç tutani ve namaz kilani hiç birakmazdim. Hepsini delalete düsürürdüm. Nasil ki senin elinde de , hidayet nevinden bir sey yoktur. Sen ancak Allah'in Resulusun. Ve tebliGe memursun. sayet hidayet elinde olsaydi, yeryüzünde tek kafir birakmazdin. Sen Allah'in halki üzerinde bir hüccetsin. Ben de, kendisi için ezelde sekavet yazilan kimselere sebebim. Said olan kimse , taa , ana karninda iken saiddir. saki olan da , yine ana karninda iken sakidir. Saadet ehli kilan da Allah , sekavet ehli kilan da Allah .
Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz su iki Ayet-i Kerimeyi okudu:
- Bunlar, taa sonuna kadar böyle deGisik sekilde devam edecek... Ancak Rabb" in esirgedikleri hariç..." (11/118-119)
- Allah'in emri behemehal yerini bulan bir kaderdir. " (33/38)
Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz , iblis"e söyle buyurdu :
__ Ya Ebamürre , acaba senin bir tevbe etmen ve Allah' a dönmen mümkün deGil mi ? Cennete girmene kefil olurum.
Bunun üzerine iblis söyle dedi :
__ Ya Resullullah , is verilen hükme göre oldu. Karar yazan kalem de kurudu. Kiyamete kadar olacak isler olacaktir. Seni peygamberlerin efendisi kilan, cennetin ehlinin hatibi eyleyen ve seni halki içinden seçen ve halki arasinda bir gözde yapan; beni de sakilerin efendisi kilan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tir. Ve O, bütün eksik sifatlardan münezzehtir.
Ve iblis cümlelerini söyle tamamladi :
__ iste bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doGru dedim.