Hubbu fillâh - Buğdu fillâh

Vatikan'in en çok korktuğu, Hiristiyanlastirmada en büyük engel gördüğü,
islamiyetin, "hubbu fillah-buğdu fillah" emridir. Yani, Allah dostlarini Allah
için sevmek, Allah (c.c.) in düşmanlarını, (dinimize göre, Müslüman olmayan
herkes Allah düsmanidir) Yahudileri, Hiristiyanlari sevmemektir. Hubbu
fillah, buğdu fillâh, imanin esasidir. imanin alti sartinin geçerli olup
olmamasi bu esasa bağlıdır.

Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

"imanin en sağlam temeli ve en kuvvetli alameti, hubb-i fillah, buğd-i
fillahtir." (Ebu Davüd)

"imanin temeli Mümini sevmek ve kâfiri sevmemektir." (imami Ahmed)

"imanin efdali Allah için sevği, Allah için buğzdur." (Taberânî)

Yine Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

"Cebrail aleyhisselam ğibi ibâdet etseniz, müminleri, Allah için
sevmedikçe ve kâfirleri Allah için kötü bilmedikçe, hiç bir ibâdetiniz,
hayrat ve hasenatiniz kabul olmaz!"

"Benim için ne yaptin?"

Allahü teâlâ, Hz. Musa'ya sordu:

- Ya Musa, benim için ne isledin?

- Ya Rabbi, senin için namaz kildim, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim.

- Ya Musa, kildiğin namazlar, seni Cennete kavusturacak yoldur, kulluk
vazifendir. Oruçlarin, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekâtlar,
kiyamette, sana gölgelik olur. Zikirlerin de, o günün karanliğinda, sana
isiktir. Bunlarin faydasi sanadir. Benim için ne yaptin?

- Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir.

- Dostlarimi benim için sevdin mi, düsmanlarima benim için düsmanlik
ettin mi?

Musa aleyhisselam, Allahü teâlâ'yi sevmenin onun için olan en kiymetli
amelin, Hubb-i fillah ve Buğd-i fillah olduğunu anladi. (imam-i ğazali)

Kur'an-i kerimde buyuruluyor ki:

"Ey iman edenler, Yahudileri de, Hiristiyanlari da dost edinmeyin! Onlar,
(islâma olan düsmanliklarinda) birbirinin dostudur. Onlari dost edinen de
onlardan olur. Allahü teâlâ, (kâfirleri dost edinip, kendine) zulmedenlere
hidayet etmez." (Maide 51)

"Müminler, müminleri birakip da, kâfirleri dost edinmesinler! Onlari dost
edinenler, Allah'in dostluğunu birakmis olurlar." (Ali imran 28)

"Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, babalari veya oğullari veya
kardesleri ya da akrabalari olsa bile Allah'a ve Resûlüne düsman olanlari
sevmezler." (Mücadele-22)

Hadis-i serifte de buyuruldu ki: "Bir kavmi sevip de onlarla dostluk
kuran, kiyamette onlarla haşrolur" (Taberânî)

Vatikan, bu inanç yikilmadikça, Müslümanlarin Hiristiyan olmayacağını
bildiği için, "Diyalog" vasitasiyla bu inanci yikmak istiyor.