Elfaz-ı Küfr 2

1- Allahin varliği hakkinda insanda meydana gelecek en ufak bir süphe ve tereddüt.
2- Allahin cisim olduGunu düsünmek ve hayalinde canlandirmak.
3- Cenab'i Hakkin sifatlarindan herhangi birini insanlarin sifatlarina benzetmek. (Mesela Cenabi Hakk'a dil ve ağiz gibi mahlukatin hassalarindan olan azalar hayal etmek)
4- Allah'i bir seye hulûl etmis olarak kabul etmek.
5- Cenab'i Hakka analik, babalik veya oGulluk isnad etmek. Hasa "Allah Baba" demek veya "Her seyi yaratan Allah ama Allah'i yaratan kim" (!) gibi sözler söylemek veya bunlari kalbinden geçirmek. (Cenabi Hak Yaratan varliktir. Yaratilan varlik değildir)
6- Peygamberlere yalancilik isnadinda bulunmak
7- Peygamberlerden herhangi birini inkar etmek.
8- Peygamberlere günah isnadinda bulunmak
9- Peygamberlerin yüksek terbiye ve ilimlerini Allah'in yetistirmesiyle deGil de, bir insanin yetistirmesiyle olduGunu sanmak.
10- Meleklerden her hangi birini inkar etmek.
11- Meleklere erkeklik disilik isnadinda bulunmak.
12- Hakkinda ayet olan herhangi bir mücizeyi inkar etmek
13- Tevatur yoluyla sabit olan ayin yarilmasi ve mirac hadisesi gibi mücizeleri inkar etmek.
14- Kur'an-i Kerim'in bir ayet veya bir cümlesini inkar etmek.
15- Kur'an-i Kerim'de en ufak bir noksanlik düsünmek ve "kifayetsizdir" diye bir fikre sahip olmak.
16- Kur'an-i Kerim'in hükümlerinden ve kanunlarindan daha üstün kanun ve hükümler olduGunu iddia etmek veya düsünmek, veya hutta ileri bir zamanda böyle bir fikre sahip olabilirim diye düsünmek.
17- Kabir sualini ve azabini, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek veya süphe ile karsilamak.
18- Hesap gününü, sirati, mizani, cennet ve cehennemi inkar etmek.
19- Cennet nimetleri veya Cehennemin azabi hakkinda süphede bulunmak, inkar etmek "Allah hiçbir kuluna azap etmez" demek.
20- mü'minlerin ebediyyen Cehennemde kalacaGini söylemek.
21- Her hangi bir farzin bir cüz'ünü veya tamamini inkar etmek, Mesela: "5 vakit namazdan öGle veya ikindi namazlari bu devirde kilinmaz, farz olamaz" demek veya düsünmek.
22- Faizi, insan öldürmeyi, günah ve haram kabul etmemek.
23- islam dinini mühimsememek ve hor görmek.
24- Herhangi bir kâfiri mü'minden üstün görmek.
25- Haramlardan birini helâl adetmek veya ayetle sabit bir harami inkar etmek.
26- Sahabelerden her hangi biri hakkinda münafik, mürai (iki yüzlü), kâfir diye düsünmek.
27- Bir mü'mini imanindan dolayi hakir görmek veya bir kâfiri küfründen dolayi üstün görmek.
28- islamiyetin dünya saadetine engel olan bir din olduGunu söylemek veya düsünmek.
29- Bir mü'mini küfürle suçlamak.
30- Küfrü icap ettiren her hangi bir seyi kendi isteGiyle hatirindan geçirmek.
31- Üzerinde ayet yazili her hangi bir seyi kasten kirletmek veya pisliGe tutmak.
32- "Müzik aletlerinden birini çalarak Kur'an okumak"
33- "O adam peygamber olsa gene inanmam"demek.
34- "Peygamber gelse gene kabul etmem" demek.
35- "Allah olsan ne yapabilirsin sen bana" demek.
36- "Allah' imi inkar edeyim bu böyle" demek.
37- "Ne olur su güzelim sarap haram olmasaydi" demek.
38- "Namaz kilmam, kilmayacaGim" demek.
39- Allahin emir ve yasaklarindan ve kanunlarindan biriyle alay etmek, (mesela alayli alayli : Hirsizlik mi yaptin uzat kolunu, adam mi öldürdün uzat boynunu" diyerek istihza etmek veya istihza edenin gülmesine gülerek mukabelede bulunmak.
40- Küfrü icabettiren bir söz söylendiGinde onu gülerek karsilamak.
41- "islam dini efsane ve hurafeden ibarettir" demek.
42- Ruhlarin kaliptan kaliba geçtiklerine inanmak.
43- Peygamberimizden sonraki hiristiyan ve yahudileri mü'min kabul etme, onlarin da dini haktir diye itikat etmek.
44- Kur'anin kanunlarini Allahin kelami diye deGil de akla, mantiGa, ilme ve felsefeye uygundur diye kabul etmek.
45- Bir kâfire karsi muhabbet etmek. (Bu hususa bilhassa taassup derecesinde her hangi bir fikraya fikren angaje olan kimseler dikkat etmelidir. Hele hele her seyin sahtesinin çikktiGi günümüzde pek öyle zahire ve elfaza kapilarak hemen. "iyidir, aradiGimiz ve beklediGimiz olsa olsa budur" diye körü körüne birine sevgi beslememek lazimdir. Çünkü dis memleketlerden konmus casuslar bir memleketin en yüksek idari mevkilerini isgal edebiliyorlar ve yükselebiliyorlar. Bu türlü bir sevgi dahi kisinin imanini götürür.)
46- Uzun müddet küfre hizmet etmis ve müslümanliGa zarari dokunmus birisini sevmek, onu desteklemek ve hakkinda Allah razi olsun diye dua etmek.
47- Ölmüs bir kâfire veya islam dinine kötülüGü dokunmus birine "Allah rahmet eylesin" demek.
48- Kafirlerin öteden beri kendilerini müslümanlardan ayirmak için kullandiklari Haç, zünnar (v.s) gibi alameti küfür olan seyleri takmak veya giymek.
49- Allah'in ve dininin düsmanlarini taklit etmek, onlarin hallerini, tavirlarini kendisine örnek ittihaz etmek.
50- ibadetlerinde Cenabi Hakkin rizasindan baskalarinin hosnutluGunu gözetmek ve baskalarinin görmeleri için kulluk etmek.
51- Kendisi veli olmadiGi halde velilik iddiasinda bulunmak.
52- "Bu gün Kur'an-i Kerimle dünya idare edilemez" demek veya diyen birine "doGru söylüyor" demek.
53- Allah'a (cc) peygemberimize ve peygamberlerden herhangi birine, dine veya kitaba sövmek, hakaret etmek veya söven, hakaret eden birine sevgi beslemek o anda onun yüzüne gülmek.
54- AGiza veya göze sövmek, küfretmek.
55- Nazar deGmesin diye bir seye boncuk takmak (Allah'tan gayri bir seyden ümit beklemek)
56- Allah dostlarindan her hangi bir veli'ye düsmanlik etmek, çalismalarini baltalamak.
57- seriat, dini aykiriliklari bulunmayan ve Allah'in dinini yaymaGa çalisan bir topluluGa, Kur'an'in seriatin öGretildiGi bir müesseseye düsmanlik etmek ve onlarin çalismalarini baltalamak.
58- Bir kâfirin dünyalik bir iyiliGinden dolayi cennete gireceGine kail olmak ve mesela "insanliGa bu kadar iyiliGi dokunup da cennete giremiyecek olursa ben de cennet'e girmem" demek.
59- Her hangi bir sünneti ittihaz etmis bir mü'mine "sana hiç yakismamis" demek. (Mesela sakal ve biyik)
60- Hakkinda nas (Ayet-Hadis) olduGu açikça bilinen, ayrica icma ve selefi salihiyn efendilerimizin, sah'i Naksi Bendi Abdulhaliki Gucduvani, imami Rabbani ve daha binlerce islam büyüklerinin kail olduklari, kabul ettikleri Rabita hakkinda ileri geri laf etmek ve küfürdür, demek.
61- "Peygamber gelse kararimdan beni caydiramaz" demek.
62- "Bu isin insallahi maasallahi yok artik" demek.
63- "iste küfrün adini günah koymuslar. böylelerine küfür sevaptir" demek.
64- "Oruç tutup namaz kilmak neye yarar benim kalbim temiz" demek ve farzlari hafife almak.
65- "islam dini dünya islerini geriletmistir" demek.
66- Melaike-i kiramdan herhangi birine günah isnadinda bulunmak (Harut ve Marut gibi)
67- Hastalanmiyan birisine: "Seni Allah unuttu" demek.
68- Gelecekten haber verdiGini iddia eden kimseyi tasdik etmek doGru söylüyor demek.
69- "EGer bu isi ben yapmis isem kâfirim" demek.
70- Yalan olduGunu bildiGi halde "Allah biliyor ki seni oGlumdan daha çok seviyorum" demek.
71- "Allahim! rahmetini bana vermekle cimrilik etme" demek.
72- "Allah'in hiç isi kalmamista bu gibi seyleri mi yaratiyor" demek.
73- "Allah falan kuluna su kadar veriyor bana ise su kadar veriyor. Bu adalet midir" demek.
74- "Ben bu kadar iyilikte ve hayirda bulunuyorum bütün belalar yine bana geliyor. Falan kimse ise her çesit kötülüGü yapiyor pasa gibi yasiyor; bu nasil adalet" demek.
75- "Cinleri olacaklari biliyor" demek.
76- "EGer ahirette Allah hakki ile hükmederse senden hakkimi alirim" demek.
77- "Falan kimse peygamber olsa idi ben iman etmezdim" demek.
78- "EGer Adem Aleyhisselam buGdaydan yemese idi biz eskiya olmazdik" demek.
79- "Falan kimse peygamber olsa idi yine de yalan konusurdu" demek.
80- Birisini döverken "dövme" denilse o da "Gökten dövme diye ses gelse yine birakmam" demek.
81- Kur'anin Arapça olmayip baska bir lisanla olduGunu iddia etmek.
82- Kur'anin bazi ayetlerini alaya almak ve mesela "Ben namazimi yalniz kilarim. Çünkü Allah 'innessalate tenhâ' buyurur" demek.
83- Namaz kil diyen kimseye: "Sabret Ramazan gelsin kilariz" demek.
84- Zikirlerle alay etmek.
85- Bir günahi islerken besmele çekmek.
86- Abdestsiz olarak bilerek namaz kilmak.
87- "EGer Allah Cenneti bana verse, sensiz girmem" demek.
88- "Falan adamla Cennete bile girmem" demek.
89- "Falan kimse kible olsa o tarafa yüzümü çevirmem" demek.
90- Hiristiyan veya Yahudi, yahut baska din üzere ölenlerin azab göreceklerine inanmamak.
91- "Ramazan bitti artik namazi rafa koydum" demek.
92- Alim kiyafetine bürünüp yüksek bir yere çikarak alay tariki ile konusma yapmak veya böyle yapan kimsenin hareketlerine gülmek.
93- Bosanma hakkinda : "Ben talak malak bilmem" demek.
94- "Hiristiyanlik Yahudilikten daha hayirlidir" demek.
95- Yakini ölen kimsenin. "Ey Allahim! Biz simdi ne yapacaGiz sen niçin böyle yaptin" diyerek sitemde bulunmak.
96- Mesru bir sebep olmadiGi halde bir kimse için "su adamin kani helaldir ve mübahtir" demek.
97- "Allahü Teâlâ falan kimseyi vaktinden evvel öldürdü ve vakitsiz gitti" demek.
98- Yabanci bir kadina bakipta : "Güzele bakmak sevaptir" demek.
99- Ahiretten bahseden kimseye . "Ordan haber veren kim? Oraya gidip gelen var mi?" demek. Günah isleyen bir kimseye "Tövbe et" denildiGinde "Ben ne yaptimda tövbe edeyim" demek
100- Daha çok küçük sabak namazina kalkmasin demek