DÖLLENME BASİT BİR İŞ Mİ?

DÖLLENME BASİT BİR İŞ Mİ?

ALPEREN GÜRBÜZER

Bir çocuk yarı anneden yarı babadan gelen kromozomlarla karekter kazanır. Ancak genetik dünyasında ki hızlı gelişmeler döllenme olayının hiç te kolay olmadığını göstermiştir.
Bir yumurta hücresinin döllenebilmesi için kendinde eksik kalan genetik şifreleri ya da genetik kartlarını etrafında kümelenen 250 milyon adet sperm hücresi arasında sadece birinde bulması gerekir ki, bu durum normal biyolojik kurallar çerçevesinde analiz edildiğinde pek mümkün gözükmüyor izlenimi verse de, ilahi ferman gereği olsa gerek, yumurta hücresinin ikiyüz ellimilyon sperm hücrelerinden sadece bir tanesine, kendi eksik kartlarını tamamlattıran bir gizli varlığın ol emri verdiğini akla getiriyor. Nitekim bu noktada İlahi hitap bizlere:
‘’ .....Hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğurmaz .....” (fussilet suresi ayet 47) ayeti kerimesi bu düşünceyi doğruluyorda zaten.
Ovaryum hücresi bir insanda bulunması gereken 60.000 civarında genetik karakterin yarısını taşıyan bir amolegen genidir, yani ovaryum mayoz bölünmeyle ortaya çıkan bir ünite olup, insanda mevcut bulunan 46 kromozom içerisinde mevcut olan karakterleri 23 kromozoma kodlar.
Babadan gelen 30.000 adet sperm hücresi karışık şifrelerden oluşan kartları ihtiva eder. Ancak yukarda da belirttiğimiz gibi baba da bir ovaryum (yumurta) hücresine karşılık 250.000 meni hücresi karışmaktadır. Bu noktada akıllara durgunluk veren olay sadece; yumurta hücresinin nasıl akıl erdiripte bunca sperm hücreleri arasında kendi kartlarını çözecek tek bir sperm hücresinin seçmesini gerçekleştirdiği... Bakın, Allah(C.C); Ey insanoğlu bu akıl almaz bilmeceyi dişinin yumurta hücresinin çözümlemesi ancak benim irademle olabileceğini bildiren ayetin esrarını şu ayetle ortaya koyuyor:
‘’ Kıyametin nezaman kopacağı bilgisi O’na aittir O’nun bilgisi dışında hiçbir şey kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara: Bana koştuğunuz ortaklar nere de? Diye seslendiği gün: Sana buna dair bizden hiçbir şahid olmadığını arzederiz derler‘’ ( fussilet ayet 47)
Velhasıl, döllenmenin basit bir olay olmadığını bizatihi Rabbül âlemin ilan ediyor.