Affeyle Ya Rab!!!

"Allah'ım! Sen benim Rab'bımsın! Sen'den başka hiçbir İlâh yoktur. Beni

Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Sen'in akdin ve

va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım.

Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni

bağışla; çünkü Sen'den başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez."