TEVBE ZAMANI

Tek günlük aşk benimkisi, zifiri karanlığın peşine,
Öyle mahzun, öyle tatlı bir meyil ki rastlayamazsın eşine,
Boynu bükük bir günebakan misâli usul usul,
Yöneldim şükrolsun himmetiyle Rabbimin yönüne...

Şu gönle derman oldu dillerdeki lâtif Kur'an,
Alâmeti Azimüşşan gayri ne yere baksam,
Ne tayfun, ne heyelan kaydıramaz nesnemi,
Teslim olmuşken Hakka, imânım olur kalkan...

Tevhidle başlayan bu yola, zikir anca azıktır,
Sabır, bu cihadda mel'unu helâk eden tek silahtır,
Nûr olur iner kalbe, sakınan her nazar edep ile,
Gerek bana Sultan (c.c.), ki zâti halk ta yalandır...

Yalın ayak çıktım artık! bu yolda Mevlâm giydire beni,
Temizlesin şu kalbimi, versin isterim takva yeleği,
Yansın bu yol boyunca Mâşukuna kavrularak,
Sevdasına düşürsün de salmayıversin dünyaya geri...

Öyle bir imânla sar ki şu günahkar bedeni,
Saklı kalsın gönülde Azrail (a.s.) i görünce dahi,
Şeytandan ve nefsimden bir sana sığındım,
Kâinat çöksün başıma, etme Cemâlinden beni...

Medet Yâ Erhamerrahimin!.. kurtar şu fakiri,
Aşkına düşür.. Dilime hapset zikr-i Celîli,
Sarmala Rahmetinle beni dörtbir yanımdan,
Defn et nefsimi ruhuma, gezdir onsekizbin âlemi...

Yan! Yan yüreğim! haline yanma zamanı,
Mağfirete kenetlenip, yakarma zamanı,
Kur'an a sarılırak, secdelere kapanıp,
AĞLAYA AĞLAYA TEVBE İSTİĞFAR ETME ZAMANI...

Buğra Enes...

Kategoriler: