Şefaat ya binti Rasul

Musul da iki gözü ama hafız osman efendi varmış bu zat her seher vakti minareye çıkar Rasulullah efendimize aline ehli beytine ashabına salat u selam okurmuş.
hafız osman efendi bir gece rüyasında dicle nehri kenarında çamaşır yıkamakla meşgul nur yüzlü pakize bir hanım görmüş kendisine yaklaşmış ve sormuş :
bu yıkadıklarınız nedir?
nur yüzlü hatun cevap vermiş:
benim oğluma medhiyeler okuyan zatın elbiseleridir.
hafız osman oğullarını sormuş
benim oğullarım imam-ı hasan ve kerbelada şehid olan imam-ı hüseyn dir hafız osman fatımatüzzehra validemizin huzurunda bulunduğunu anlamış ayaklarına kapanmış ve
şefaat ya rasululahın kızı demiş fatımatüzzehra validemiz mübarek elleriyle hafız osmanın görmeyen gözlerini mesh etmiş ve o anda körlüğü zail olmuş görme nimetine nail olmuş.
hafız osman minareye çıkmış ve ey ahali uyanın gelin görün efendime onun aline ashabına okuduğum kasidelerin bu alemde mükafatını gördüm ahirette daha büyük lutuf ve iltifatlara mazhar olacağım muhakkaktır diyerek musul halkına en büyük müjde haberini vermiş.
hafız osman ehli beyti mustafadan gördüğü bu büyük lutuf ve mürüvveti ölünceye kadar her seher minareden salat u selama devam etmek suretiyle eda ı şükre çalışmışmışdır.