Önce Aşk Vardı

Önce Aşk vardı. Gökler kat kat kurulmamış; yeryüzü kadem kadem örülmemişken Aşk vardı. Ay geceye saklanmadan ve gölge güneşe nikahlanmadan Aşk vardı. dağlar, yerin boynuna gerdanlık misali takılmamış; yıldızlar gökyüzünde billur avizeler gibi yakılmamıştı ve Aşk vardı. Hava suyla dertleşip toprak için ağlamamışken ve su toprakla bir olup ateşe kin bağlamamışken Aşk vardı. İmkan boyunduruk altına alınmamış; zaman ve mekan ona cellat kılınmamışken Aşk vardı. çamur, meleklerin elleriyle karışmadan; ruhlar yıllara yenik düşecek bedenleriyle buluşmadan Aşk vardı. Kaderi heceleyen mühürlü defterden ve üzerine and içilen kalemden önceydi O . Önce yoktu ve Aşk vardı

(Alıntı Ömür Ceylan Keşkül dergisi )