İman'ın zayıflığı ve çözüm yolları

Günah işlemek ve pişman olmamak
Katı kalpli olmak ve Kur'ân okumak istememek
İyi ameller için tembel hissetmek (geç namaz kılmak gibi..)
Sünnetleri terketmek
Çok farklı ruh hallerine sahip olmak (genelde huzursuz olmak, çabuk üzülmek gibi..)
Kur'ân'dan âyetler duyunca pek bir şeyler hisstememek (veya meal okuyunca azap ayetlerinde, müjde ayetlerinde hissiz kalmak gibi..)
Allah'ı hatırlamakta ve tesbih etmekte zorlanmak
İslamiyet aleyhinde bir şeyler yapıldığında rahatsız olmamak
Makam, şöhret, para hırsında olmak
Cimri ve pinti olmak, fakirlere yardımda bulunmamak,
Başkalarına iyi şeyler yapmalarını söyleyip kendisi yapmamak,
Başkaları için işler iyi gitmediğinde bundan hoşlanmak,
Bir şeyin helal veya haram olmasıyla yetinmek, mekruh (şüpheli) olanlardan kaçınmamak,
Basit gibi görünen amelleri işleyenlerle dalga geçmek (cami süpüren, temizlik yapan insanlar gibi..)
Müslümanların hazin durumu için üzülmemek,
İslamiyet için bir şeyler yapmak şuurunda olmamak,
Sırf kavga etmek için insanlarla kavga etmeyi sevmek,
Dünyevî konularda hemen kendini kaptırmak (sadece maddi bir şeyler kaybettiğinde üzülmek gibi..)
Başkaları hakkında saplantılı, önyargılı olmak..

Buraya kadar tamam, peki nasıl bunları düzelteceğiz?

- Kur'ân'ı Kerim okumalı ve manası öğrenilmeli. O zaman kalplerimize "Sekine" (Huzur, rahatlık) gelir. Bundan en güzel istifade için Cenab-ı Hakkın kendinizle konuşuyormuş gibi düşünün. Kur'ân'da insanlar farklı kategorilerde tarif edilir, size en uygun olanı bulun.

- Allah'ın büyüklüğünü düşünün. Her şeyin anahtarı O'nun elindedir. Kâinatta O'nun büyüklüğünü gösteren sonsuz deliller vardır. Her şey onun izniyle olur. Kara bir gecede, kara bir taşın üstündeki kara karıncanın ihtiyacını gözeten O'dur..

- Bazı temel bilgileri öğrenmek için bi çaba sarfedin. Mesela güzel abdest almak, doğru temizlik yapmak gibi. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ve kâinattaki tecellilerini öğrenmeye çalışın. Unutmayın, takva sahibi insanlar, bilgisi olan insanlardır. "Allah'dan kulları içinde en çok âlimler korkar" (Âyet-i Kerime meali)

- Cenab-ı Hakk'ın hatırlandığı topluluklarda bulunmaya çalışın. Buralar meleklerin bulunduğu mekânlardır.

- Güzel amellerimizi arttırmalıyız. Bir güzel amel başka güzel bir amele kapı açar. Cenab-ı Hak sadaka veren için kolaylıklar ihsan eder ve iyi amel işlemesini kolaylaştırır. Güzel ameller az da olsa devamlı yapılmalıdır..

- Hayatımızın sonunun sefillik içinde geçmesinden korkmalıyız; ölümü hatırlamak lezzetleri tahrib eder.. "Lezzetleri acılaştırıp tahrib eden ölümü çokca zikrediniz." (Hadis-i Şerif meali)

- Ahiretin farklı mertebelerini hatırlayın. Öldüğümüz zamanı, sorguya çekildiğimiz zamanı, sonraki yerimizi..

- Dua edin, Cenab-ı Hakk'a olan ihtiyacımızı hatırlayarak. Alçak gönüllü olan. Bu hayattaki maddi dertleri büyütmeyin.

- Cenab-ı Hakka olan muhabbetimiz fiillerimize yansımalı. Cenab-ı Hakkın dualarımızı kabul edeceğine inanmalıyız. Yanlış yaptığımızda korkusunu hissetmeliyiz. Gece uyumadan önce geçen günün muhasebesini yapmalıyız..

- Günahların ve emirlere uymamanın etkilerini düşünmeliyiz- biri güzel ameller işleyip imanı artmış, bizim imanımız kötü ameller yüzünden azalmış. Başımıza felaketler afetler geldiğinde bunlarının birer ikaz, tokat olduğunu da unutmamalıyız..

Kalpler yalnız Allah'ı zikr etmekle tatmîn olur.. {Âyet-i Kerîme meâli}
{Ebu Benan ile beraber siyahnur tarafından hazırlanmıştır..}

* http://www.siyahnur.com/ sitesinden alıntı.