ELLERİMİZİ SANA AÇIYORUZ ALLAH'IM!...

ELLERİMİZİ SANA AÇIYORUZ ALLAH'IM!...

Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin Sen'den isteği ne ise, onun için...
EY RAB'BİMİZ!
Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti ne ise onunla...
EY RAB'BİMİZ!
Filistin'de; gözleri önünde üç aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ......n Sana çözülen lisanıyla...
EY RAB'BİMİZ!
Dünyanın herhangi bir köşesinde, beli iki büklüm olmuş doksanlık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle...
EY RAB'BİMİZ!
Bir ......n doğum sancısının en şiddetli olanının verdiği acı ne ise, aynısını duyuyor ve onun gerçek teslimiyeti gibi bir teslimiyetle Sana teslim oluyoruz;
EY RAB'BİMİZ!
Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür, kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin vehn'i söküp al;
EY RAB'BİMİZ!
Bizi yeniden Sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur! AMİN...

VEHN: ZAFİYET, ZAAFLAR, DÜNYA SEVGİSİ, ÖLÜM KORKUSU, UYUŞUKLUK, PISIRIKLIK
gibi anlamlara gelmektedir.