Dinler

Bütün peygamberler, Allah'a teslim olmak, yalnız O'na tapmak demek olan İslâm'ı getirmişlerdir. Yani peygamberlerin getirdikleri dinin çeşitli dillere göre adı değişik olsa da özü İslâm'dır. Hiçbir peygamber Allah'a ortak koşmayı, Allah'tan başkasına yalvarmayı, Allah'ın ortakları olduğunu, Allah ile kullar arasında aracılar bulunduğunu söylememiştir. Söyleyemez de. Çünkü onlar Allah'ın elçileridir. Allah, ayrı ayrı uluslara gönderdiği elçilere aynı prensipleri götürmelerini emretmiştir.

Ancak Allah, her ulusa kendi içinden ve kendi dilini konuşan peygamber göndermiştir. Yahudilere İbranice konuşan Hz. Musa'yı, aradan zaman geçip dinin yozlaştırılması sonucu Musa dinini kendi özüne döndürmek üzere Aramice konuşan Hz. İsa'yı göndermiştir. Bunların mesajı İbranice, Aramice idi. Araplar ise onların dilini bilmiyor, kendilerine de kendi dillerinde ilahi bir mesaj gönderilmesini istiyorlardı. İşte onlara da Arapça konuşan Hz. Muhammed'i göndermiştir. Aynı Tanrı'nın elçileri olan bu peygamberler birbirlerinin mesajını hükümsüz bırakmaz, tam tersine doğrular ve misyonlarını devam ettirirler. Peygamberler arasında ayırım yapmanın, Tanrı elçilerinin getirdiği tevhit dinlerini birbirine düşman göstermenin zararı çoktur.