BATI ORTAÇAĞ’DA EŞELENİRKEN, MÜSLÜMANLAR BUNLARI BULDU...

*Kilise'nin en büyük astronom ilan ettiği Batlamyus'un bir bilim hırsızı olduğunu!
*Bacon'un muhbir ve rüşvetçi olduğunu!
*Galileo'nun bazı deneylerinin uydurma olduğunu!
*Newton'un hayali deneylerle kitaplar yazdığını, eserinde1000'den fazla hata yaptığını!
*A.G. Mendel'in yaptığı istatistiklerin hayali ve uydurma olduğunu!
*Akşemseddin'in (1389-1459) Pasteur'den 400 sene önce mikrobu bulduğunu!
*İbn-i Rüşt'ün (890) Coğrafya adlı eserinde (s.12): "Bilginler arasında yeryüzünün bir küre şeklinde olduğu konusunda ittifak vardır" dediğini, eserlerinin yüzyıllarca Avrupa'da okutulduğunu!
*Macellan'dan önce Piri Reis'in yaptığı harita'da Amerika’nın gösterildiğini!
*İmam-ı Azam'ın (ö.767) yeryüzünü bir top gibi yuvarlak kabul ettiğini! (El-Muvafekat, 1/161)
*İbn-i Sina'nın (980- 1037) eserlerinin Avrupa'da 600 sene temel eser olarak okutulduğunu!
*İbn-i Yunus'un (ö.1009) Galile'den önce sarkacı bulduğunu!
*Ali bin Abbas'ın (ö. 994) 1000 sene önce kanser ameliatı yaptığını!
*Ali bin İsa’nın (11.yüzyıl) ilk defa göz hastalıkları hakkında eser yazdığını!
*İlk katarakt ameliyatını Ammar'ın (11.yüzyıl) gerçekleştirdiğini!
*İlk Atom bombası fikrinin Cabir bin Hayyan'a (721-805) ait olduğunu!
*Battani'nin (858-929) Kopernik'ten önce dünyanın merkez olmadığını, galaksinin bir parçası olduğunu söylediğini; trigonometri, sinüs-kosinüs'ü bulduğunu!
*Beyruni'nin (973-1051) Kolomb'tan 500 sene önce Amerika'dan bahsettiğini, atom ağırlığı konusunu araştırdığını ve ilk defa dünyanın dönüşünü ispat ettiğini!
*Zerkali'nin (1029-1087) dünyanın güneşe uzaklığını hesapladığını!
*Ebu'l-Vefa'nın (1271-1331) sekant-kosekant, tanjant-kotanjant'ı bulduğunu!
*Fatih Sultan Mehmet'in ilk kez yiv-set ve roket'i bulduğunu!
*Harizmi'nin (780-850) sıfırı bulduğunu, ilk cebir kitabını yazdığını!
*Cezeri'nin (1136-1206) otomatik sistemin kurucusu olduğunu!
*Demirî'nin (1349-1405) Avrupa'lılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisi yazdığını!
*Ebu Ma'şer'in (785-886) Med-Cezir'i ilk keşfeden kişi olduğunu!
*Farabi'nin (870-950) ses olayını ilk kez fiziki yönden açıklayan kişi olduğunu!
*Hasan bin Musa'nın dünyanın çevresini ölçtüğünü!
*Fergani'nin (9.yy) ekliptik meyli ilk tesbit eden olduğunu!
*G. Cemşid'in “ondalık kesir” hakkında ilk eser yazan matematikçi olduğunu!
*İbn-i Cessar'ın 900 sene önce cüzzam hastalığının sebep ve tedavisi ile ilgili kitap yazdığını!
*Kambur Vesim'in (ö.1761) R. Koch'dan 150 sene önce verem mikrobunu keşfettiğini!
*Maşâallah'ın (ö. 815) “usturlub”la ilgili ilk eser veren kişi olduğunu!
*N .Tûsî'nin (1202- 1274) trigonometri alanında ilk eser yazan kişi olduğunu!
*Sabit bin Kurra'nın (ö. 901) dünyanın çapını doğru olarak hesapladığını, Newton'dan çok önce diferansiyel hesabını keşfettiğini!
*İbn-i Heysem'in (965-1051) optik ilmin kurucusu olduğunu!
*İbn-ü'n-Nefis'in (1210-1288) Avrupa'dan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfettiğini!
*İbn-i Firsan'ın (888), Wright Kardeşlerden 1000 yıl evvel ilk uçak denemesi yapan kişi olduğunu!
*Mağribi'nin (16. yy) Paskal Üçgeni diye bilinen hesabı bulduğunu!
*Çağdaş tarih felsefecisi Arnold Toynbee'nin "Tarih Üzerine Bir Etüd" adlı eserinde, "Eflatun'un ideal devletine en fazla yaklaşabilmiş sistem Osmanlı sistemidir" dediğini!
*Bir İsrailli yetkilinin S. Demirel'e, "ben, Osmanlının bir onbaşı ile Filistin’i idare ederken, bizim bunu binlerce asker ile başaramamıza şaşıyorum." dediğini!
*Mısırlı Hristiyan kıptî rahiplerin 327 yıl önce Osmanlı'nın koyduğu bir kuralı bilmeden bozan bir rahip yüzünden birbirine girdiğini, yaralananlar olduğunu (03.08.2002)!
*Amerika Birleşik Devletleri’nin, Osmanlı Devleti’ne Akdeniz’deki gemilerini korsanlardan koruması karşılığında haraç ödediğini!

Not: İslam Üstündür sitesinden derlenmiştir...