İslam'a Karşı Olanların Yürüttükleri Mikrop Harbi

İslam'ı yok etmeye çalışan kesimler İslam Dinini sulandırmanın adımlarını atarak inancın özüyle uğraşmaya başlamışlardır. Light İslam fikri yaygınlaştırılarak duyarsız bir nesil yetiştirmekte ve ülkelerin geleceği ipotek altına alınmaktadır. Bu çalışmalarda aşağıdaki vasıtalar kullanılmaktadır.
a-- Gayri ahlaki ve Gayri milli tiyatrolar.
b-- Medeniyet adına yutturulan zehirler.
c-- Müstehcen sinemalar.
d-- Moda ve demoda arasında koşturmalar. duyguları harekete geçirmeler.
e-- Oyun kağıtları ve kumara açılan kapılar.
f-- Maneviyatı ve dini temelinden yıkmaya yönelen dergiler, gazeteler, kitaplar ve benzeri neşriyat.

Kategoriler: 

Din Nedir? İslam Nedir?

Dinin lugat anlamı: Emir ve yasaklara itaat etmek, ceza ve karşılık, usül, adet, yol... gibi manalardır.

Dinin ıstılah, terim anlamı: Akıl sahibi insanları, kendi hür iradeleriyle iyiye doğruya ve güzele ulaştıran ilahi bir kanundur. Din, Yüce Allah'ın varlığını, emir ve yasaklarını, ibadet ve muamelatla ilgili ilkelerini kapsayan ilahi kuralların bütünü olup, insan fıtratına aykırı birşey ihtiva etmez. Allah'ın varlığını nasıl kavrayacaklarını öğretir. Bu sebeple ilahi bir nizam olan din, insanların akıl ve iradeleriyle dünya ve ahiret hayatında kurtuluşa götüren yegane yol demektir.

Kategoriler: 

Zina Toplumu Çürütür

İslam Dini, kadını erkeğin şehvet oyuncağı olmaktan kurtarır. Onu namus ve iffetin, annelik ve faziletin doruğuna yükseltir.

Zinayı ve ona vasıta olan herşeyi yasaklar ve birtakım maddi ve manevi müeyyidelerle iffet ve namusu sapasağlam ayakta tutar.

Resulüllah (s.a.v) Efendimiz bir hadiselerinde şöyle uyarıda bulunmuştur.
"Zinadan sakının, Çünkü onda dört fena tesir vardır"

1-- Yüzden (Rahmani) parıltıyı giderir.
2-- Rızkı keser (Evden ve maldan feyiz ve bereketi kaldırır).
3-- Rahman olan Allah'ı öfkelendirir.
4-- Cehennem ateşinde ebedi kalınmaya sebep olur.

"Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir." Hz. Ali (R.A.)

Kategoriler: 

HZ. Lokman'dan Oğluna Tavsiyeler

Ey Oğul!
Sıhhat gibi sermaye olmaz.
Gönül hoşluğu gibi nimet olmaz.
Yavrum!
- Aza kanaat edersen, dünyada senden zengin kimse olmaz.
Ey Oğul!
- Cahil adam ne kadar güzel olusa olsun onunla görüşmekten sakın. Zira;cahilin güzel yüzü fena huyunu gidermez.

Kategoriler: 

Mevlid Kandili

Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Herşey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü.

Ruhlar birşey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu.

O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi.

Kategoriler: 

Sayfalar