Vesvese

"...Vesvese ilka edip, Allah' (c.c.) in zikrinden kaçan seytanin serrinden, nasın Rabbi olan Allah (c.c.) a siGinirim.."
Sûre-i Nas

Abdulkadir Geylâni "Hennas beni âdemin kalbine musallat olan, domuz suretinde bir seytandir" demektedir.

Günyetüttalibin
Bu seytandan kurtulmanin çaresi Allah-u Teâlâ'yi çok çok zikretmektir. Mezkûr ayetin karsiliGini teskil eden Hadis-i serifte Peygamber (S.A.V.) Efendimiz. "seytan ben-i âdemin kalbi üzerine yayilip onu yutar.
Ta ki zikrullaha devam etmeGe baslandiGinda kaçar. Zikir unutulduGu zaman tekrar kalbe yerlesmek ister. Ta ki bu hal. Zikrullahin nurû ile kalb nurlanip mutmain oluncaya kadar devam eder."

Allah (c.c.) Sure-i Rad'da "...Agâh olunuz ki Allah' (c.c.) in zikriyle kalbler mutmain olur..." müjdesini bizlere bildirmistir. Anlayan kullardan eylesin Rabbim bizleri. Amin.

Büyüklerden biri seytana dedi ki :
-- Senin gibi mel'un olmak istiyorum, ne yapmam lâzim. seytan sevindi o zat'a cevap verdi :
- Benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyet verme.

Açiktan iblis'e la'net edipde, gizlide ona itaat edenlerden olma. Ömer b. Abdül aziz (r.a.)

Allah'i unuttuğun an yoldasin seytan olur.

"Rasûlullah vahy ile korunuyordu. Benim ise beni yalniz birakmayan bir seytanim vardir... Hayir islerinde acele edin, çünkü arkanizdan acele gelen eceliniz var... Allah için söylenmeyen bir sözde hayir yoktur... Herhangi bir yericinin yermesinden korktuGu için hakki söylemekten çekinen kimsede hayir yoktur... Amelin sirri sabirdir... Hiç kimseye imandan sonra saGliktan daha üstün bir nimet verilmemistir... Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz" (Ayr. bk. Ebû Nuaym, Hilye, l )