Gülistan - Doğu Klasikleri

Böylesine zengin konuların bulunduğu her yaştaki insana hitap edebilen bir eser için ne uygun bir ad:Gülistan

Geniş bir kültür coğrafyasının sosyolojik,antropolojik ve folklorik yapısının aynasıdır:Gülistan

Türkler tarafında büyük bir beğeniyle karşılanan Gülistan,Osmanlı öğretim kurumlarının her kademesinde okutulmuş,iyi anlaşılabilmesi için buna şerhler yazılmıştır.

Gülistan 13.yy coğrafyasını ve kültürünü iyi tanıyabilmek için önemli bir fırsattır.

Kitap kısa ve özlü hikayeler ve bu hikayeler için yazılmış kısa dörtlüklerden oluşmaktadır.

ALINTI 1:
''Rivayete göre adil bir şah bir avlakta av kebabı yaptı.Ancak tuz yoktu.Tuz getirmek üzere bir adam gönderdi köye.
Şah:
-Tuzu değeriyle al ki,adet haline gelip köy harap olmasın

-Bu kadarıyla ne zarar gelebilir ki?
Şah:
-Dünya da zulmün temeli başlangıçta küçüktü ana her gelen ona bir şeyler ekledi ve bu hale geldi.

Padişah bir elma yerse halkın bağından
Adamları kökünden söker ağacı
Şah zulmü reva görürse beş yumurta için
Askerleri şişe geçirir beş bin tavuğu....''

ALINTI 2:
''İki kardeşten biri sultana hizmet eder,öteki rızkını bileğinin gücüyle çıkarırdı.Bir keresinde zengin olan yoksul olan kardeşine dedi ki:
-Çalışma zahmetinden ve sefaletten kurtulmak için neden sen de sultana hizmet etmiyorsun?

-Peki sen neden hizmet düşkünlüğünden kurtulmak için çalışmıyorsun?Kendi ekmeğini yeyip oturmak,altın kılıç kuşanıp el pençe divan durmaktan iyidir.

Emir huzurunda el pençe divan durmaktan
Yeğdir el ile kızıgn kireç yoğurmak
Geçer gider aziz ömrün
Ne yiyeyim yaz ne giyeyim kış ile
Hey arsız mide yetin bir ekmekle
Olma iki büklüm birine hizmet etmekle...''